Angående uppgifter där det står att detaljerad kod ej behöver ges men att tillräckligt mycket detaljer ska finnas med för att komplexitetsanalys ska vara möjlig: Som till dessa har man kunnat hänvisa till standarddatastrukturer och dess operationer utan att visa hur de implementeras. I komplexitetsanalysen har man sedan hänvisat till dessa operationers standardimplementeringars tidskomplexiteter.