Följande tre labbar ingår i kursen:

Laboration Första inlämning senast Sista inlämning senast
Binärsökning 10/11 24/11
Aktiehandel 22/11 6/12
Reseplanering 6/12 15/12

Labbarna ska utföras i grupper med två personer. Det kommer finnas möjlighet att hitta en labbpartner på rasten de första föreläsningarna.

Labbarna skickas in via fire:

https://datastructures-lp2-17.frs.cse.chalmers.se/

Ni kan registrera er på fire, men ännu inte skicka in labbar p.g.a. att vi håller på att sätta upp automatisk testning i fire. Beräknas vara klart om några dagar. Inget hindrar förstås att ni jobbar med första labben under tiden.

Deadlines och returer

Som vanligt när fire används finns ett första och sista inlämningsdatum för varje labb. Dessa datum anges i tabellen ovan. Senast första inlämningsdag (fram till midnatt) måste laborationen skickas in för första gången, sedan stängs möjligheten att göra detta. Den första versionen ni skickar in behöver inte vara tillräckligt färdig för att godkännas. Ni måste däremot ha gjort så mycket av labben att det är tänkbart att ni hinner färdigställa den före sista inlämningsdag. Om det ni inte skickar inte godkänns har ni möjlighet att skicka in en ny version (en eller flera gånger) till och med sista inlämningsdag (fram till midnatt). Vårt mål är att rätta inskickade labbar inom tre arbetsdagar (d.v.s. exklusive lediga dagar). Om detta inte skulle lyckas kan ni ha rätt att få sista inlämningsdeadline förlängd. Tredagarsregeln gäller dock endast mellan respektive labbs första och sista deadline. Kom ihåg att ni blir underkända på kursmomentet "Laboration" om ni inte får godkänt på alla laborationerna.

Plagiat

Varje grupp måste lösa uppgifterna på egen hand. Dela gärna idéer med andra grupper och med internet, men inte programkod. Plagiat betraktas som fusk, både för den grupp som plagierat och den grupp som plagierats, så se till att skydda er kod. Fusk kan leda till avstängning från studier i tre månader. Vi är medvetna om att det finns lösningar till vissa labbar att hitta på nätet.

Handledning

Labbhandledning sker i labbsalar, se schemat för tid och plats. Studenter från flera olika program läser den här kursen. Att lägga ett schema som inte leder till några krockar för någon verkar omöjligt. För att minska risken för trängsel och köer vill vi att de som har möjlighet att besöka de flesta labbpass i första hand väljer dem som verkar ha minst trängsel. Det brukar vara högt tryck på handledarna under labb-passen. Se till att göra så mycket ni kan innan ni går på labb-handledning, så att ni kan ställa relevanta, och förhoppningsvis inte så många, frågor.

Vid labbhandledning används en elektronisk kö, waglys. Man loggar in m.h.a. av ett Google-, Microsoft- eller Yahoo-konto.

http://www.waglys.com/KjnxfJ

Det finns en mejllista (en google-grupp) för kursen. Där kan man ställa frågor som är allmänt intressanta om bl.a. laborationer.

Allmänna regler och riktlinjer för laborationerna

Koden som lämnas in måste vara

Tänk på detta:

Kod som inte uppfyller kraven ovan kan underkännas summariskt. Om ni vill ha några tips angående vad "välstrukturerad" betyder kan ni titta på en eller flera stilguider, t. ex. Erlands.

Text får gärna vara skriven på engelska. En del av dem som rättar labbarna är inte så bra på svenska.