Preliminär plan:

Vecka Innehåll Slides
1 dynamisk array, komplexitetsanalys, mängd, lista, stack, kö F1, F2
2 länkad lista, cirkulär array, testning / invarianter, träd, prioritetskö, binär heap, leftist-heap F3, F4
3 hashtabeller, grafer F5, F6
4 grafer F7, F8
5 sökträd, prefixträd, skipplistor F9, F10
6 sortering F11, F12
7 sammanfattning F13

Rekommenderad läsning:

Vecka Avsnitt
1 W:1-2, kostnadsmodeller, W:3, bokföringsmetoden
2 W:3, W:4.1-2, W:6.1-6, W:6.9
3 W:5 (ej W:5.7, W3:5.8-9), W:9.1-3
4 W:9.1-3, W:10.3.4, W:9.5-6, intuitiv förklaring av SCC-algoritm (inte 100% korrekt), pseudokod
5 W:4, prefixträd, W:12.1-2, W:10.4 (ej W:10.4.3)
6 W:7 (ej W:7.4, W:7.10, W3:7.12), urvalssortering, radixsortering (beskrivs även i W3)

W: Weiss, W2: Weiss, andra upplagan, W3: Weiss, tredje upplagan.