Det är två övningstillfällen per vecka, på måndagar och torsdagar. Under övningstillfällena kommer ni att få möjlighet att lösa och diskutera övningar. Två övningar går parallellt i varsin sal.

Marco håller i de flesta övningar i EA/ML1. Här är hans slides vecka för vecka:

Notera att veckouppdelningen inte sammanfaller med den i tabellen nedan. I tabellen nedan är övningarna uppdelade enligt den vecka som ämnet ingår i föreläsningarna. För att på måndagsövningen undvika att ta upp sådant som int behandlats på föreläsningarna så ligger övningarna ungefär en halv vecka förskjutna.

Nedan listas några förslag på övningar. Ni förväntas inte hinna med allihop. I första hand rekommenderas ni att lösa övningarna listade under "Gamla tentauppgifter m m". Notera att lösningsförslag för de här övningarna är tillgängliga via kurshemsidan (till skillnad från övningarna i kursboken).

Vid de gemensamma genomgångarna av uppgifter behandlas först och främst övningar markerade med *, men planeringen är preliminär. Fördelningen av uppgifter mellan olika läsveckor är också preliminär, och kan komma att ändras.

Det finns en mejllista (en google-grupp) för kursen. Där kan man ställa frågor som är allmänt intressanta om bl.a. övningsuppgifter.

Vecka Ämne Gamla tentauppgifter m m Övningar i kursboken (andra upplagan) Övningar i kursboken (tredje upplagan)
1 Induktion 1.11a*b1, 1.12 1.11a*b, 1.12
Grundläggande tidsanalys P1 2.1*, 2.2*, 2.4-5, 2.7a, 2.10*, 2.11-12, 2.15*, 2.26, 2.31 2.2*, 2.7a, 2.10*, 2.11-12, 2.15*, 2.26, 2.31
Listor, stackar, köer 12/08:1*, 12/08:5, 12/04:3*, 13/04:6 3.2, 3.6, 3.11, 3.15, 3.21-22, 3.24, 3.25a*, 3.27-28, 3.29*, 3.31-32 3.2, 3.6, 3.11, 3.15, 3.21-22, 3.25a, 3.27, 3.28, 3.29*, 3.31-32
2 Listor, stackar, köer 12/12:5, 13/04:5*, 12/08:62, 12/04:53 3.7, 3.33*, 3.34-35, 3.37 3.33*, 3.34
Träd 12/11:2* 4.1-5, 4.8, 4.41 4.1-3, 4.5, 4.8, 4.41
Prioritetsköer 12/04:4 (för trea), 13/04:3, 13/08:4, 12/11:1*, 13/08:2 6.2*, 6.3*, 6.10ab, 6.37b*, 6.38-39 6.2*, 6.3*, 6.10ab, 6.37b*, 6.38
3 Hashtabeller, "sets", "maps" P3*, 12/08:2*, 11/12:1*, 12/11:3, 13/08:3, 13/08:6, 13/04:4 5.1a-c, 5.4, 5.13b, 5.14, 5.18 5.1a-c, 5.15b, 5.17
Grafer P4, 12/12:2, P5*, P6*, 12/08:4*, 13/08:5 9.1-3, 9.5, 9.38b, 9.41 9.1-2, 9.5, 9.38b, 9.41
4 Grafer P7*, 12/04:6*, P8, 11/12:4, 12/12:6*, 11/12:6 9.7a, 9.10b, 9.15-16, 9.18, 9.20*, 9.26-27, 9.31, 9.42*, 9.44-45, 9.51*, 9.52-53 9.7a, 9.10b, 9.15-16, 9.18, 9.20*, 9.26, 9.31, 9.42*, 9.44-45, 9.51*, 9.52-53
5 Sökträd 12/12:1*, 13/04:1*, P9*, P10*, P11, 12/08:3*, 11/12:2, 12/04:1,2, 11/12:3 (för trea), 12/12:4*, 11/12:1* 4.9, 4.11-12, 4.16, 4.37, 4.49, 6.37c*, 4.19, 4.24-25, 4.35 4.9, 4.11-12, 4.16, 4.37, 4.49, 6.37c*, 4.19, 4.35, 4.25b
Prefixträd 13/12:6, 12/11:34
Skipplistor 11/12:3 med skipplistor* 10.36, 10.38 10.37, 10.39
6 Sortering P12, P13*, P14*, 12/04:4* (för fyra), 12/12:3* 7.1-2, 7.15, 7.17 7.11-12, 7.19-20, 7.21a-c, 7.22a, 7.27b, 7.31, 7.33, 7.39-41, 7.48ab* 7.15, 7.2, 7.15, 7.17 7.11, 7.19-20, 7.21a-c, 7.22a, 7.27b, 7.31, 7.33, 7.44-46, 7.53ab*
7 Repetition

  1. Notera att övningarna inte är korrekt formulerade. En del av uppgiften är att rätta till formuleringarna.

  2. Använd bokföringsmetoden.

  3. Använd bokföringsmetoden.

  4. Med listor innehållandes strängar. Algoritmen ska vara linjär i listornas längd plus strängarnas längd.

  5. Använd insättningssortering, inte radixsortering.