Följande tre labbar ingår i kursen:

Laboration Första inlämning senast Sista inlämning senast
Binärsökning 11/11 22/11
Aktiehandel 25/11 6/12
Reseplanering 17/12 8/1

Labbarna ska utföras i par (i enstaka undantagsfall kan individuellt utförande godkännas). Varje grupp måste lösa uppgifterna på egen hand. Plagiat betraktas som fusk, både för den grupp som plagierat och den grupp som plagierats, så se till att skydda er kod.

De som inte hittar någon labbpartner ombeds komma till föreläsningen 6/11, för att om möjligt kunna paras ihop med någon.

Labbhandledning sker i labbsalar, se schemat. Man måste boka plats i labbsalarna: 3358, ED3582, 5355. Man får boka upp sig på max ett pass åt gången, och max en vecka i förväg.

Labbrapportering ska ske genom Fire (dokumentation).

För att bli godkänd på en labb måste den lämnas in senast vid ett visst datum (se ovan). Om labben inte godkänns direkt kan man få lämna in igen (en eller flera gånger), dock inte senare än det sista inlämningsdatumet, och varje ny inlämning förväntas vara klart bättre än den tidigare. Kom ihåg att ni blir underkända på kursmomentet "Laboration" om ni inte får godkänt på alla laborationerna.

Tanken är att labbarna ska vara rättade senast (någon gång under) tredje arbetsdagen efter att de har lämnats in. Om så inte sker kan man i vissa fall, efter begäran, få den sista inlämningsdagen framflyttad. Notera dock att tre dagars-regeln inte gäller för laborationer som kommer in efter 17/12.

Koden som lämnas in måste vara

Lämna inte in onödiga filer (*.class, *.hi, *~ o d). Dokumentationen ska innehålla:

Kod som inte uppfyller kraven ovan kan underkännas summariskt. Om ni vill ha några tips angående vad "välstrukturerad" och "väldokumenterad" betyder kan ni titta på en eller flera stilguider, t ex Erlands.

Om man vill får man skriva sina labbar på engelska; det kan underlätta för en av labbrättarna (som dock bara rättar tredje labben). Markera i så fall gärna språkvalet i de uppladdade filernas namn. Exempel: Assignment_3-English.tar.gz.