Följande krävs för godkänt betyg på kursen:

För ett visst överbetyg krävs motsvarande betyg på tentan.

Betygsättning av tentorna:

Godkända hjälpmedel på tentorna: ett A4-blad med handskrivna anteckningar.

Efter rättning är tentorna tillgängliga vid expeditionen på plan 4 i EDIT-huset, och kan granskas där. Den som vill diskutera rättningen kan, inom tre veckor efter att resultatet har rapporterats, kontakta examinatorn och boka tid för ett möte. Notera att tentan i så fall inte ska tas med från expeditionen.

Ta gärna en titt på några gamla tentor.

Dugga

Fredag 27/11 byts föreläsningen ut mot en (frivillig) dugga. Duggan är inte anonym. Duggan kommer att hållas i två salar, HB3 och VR, 8:00-9:30. De här salarna ligger på olika ställen, så för att undvika att en av dem blir överfull får personer vars student-e-postadress (@student.chalmers.se) börjar på a till och med jj sitta i HB3, och övriga i VR.

Löser man uppgift n på duggan så räknas uppgift n som löst på tentorna som ges läsåret 2015-2016 (dock endast på de tentor man faktiskt skriver). Exempel: Löser man andra uppgiften på duggan så behöver man inte lösa uppgift 2 på tentorna. Löser man uppgift 2 både på duggan och på någon av tentorna så räknas det som att man bara har löst uppgiften en gång.

För att en uppgift ska räknas som "löst" så måste en i princip helt korrekt lösning lämnas in; enstaka mindre allvarliga misstag kan eventuellt godkännas. Notera att duggan kan komma att rättas "hårdare" än tentorna.

Om man vill ha reda på sitt duggaresultat så får man hämta ut den rättade duggan, troligtvis på föreläsningen 4/12. I undantagsfall kan duggaresultat rapporteras via e-post.

Godkända hjälpmedel på duggan: ett A4-blad med handskrivna anteckningar.

Några regler: Kommer man efter 8:00 får man inte skriva duggan. Lämnar man duggasalen får man inte återvända och fortsätta med duggan. Fusk är självklart inte tillåtet. Ta med fotolegitimation.

Tips: Om du löser en eller flera duggauppgifter så kan det vara lämpligt att ta med ett A4-blad till tentan, och skriva upp vilka uppgifter du löst.