Jag rekommenderar att man läser relevanta avsnitt i kursboken innan man kommer till föreläsningen. Då kan man använda föreläsningen till att sätta in informationen i ett sammanhang, reflektera, ställa bra frågor o s v.

Första veckan kommer två övningspass (3/11 och 4/11, 8-9:45) att behandla funktionell programmering. De här passen är i första hand tänkta för TM-studenter som saknar förkunskaper i funktionell programmering, men andra kursdeltagare är också välkomna i mån av plats.

Ungefärligt upplägg:

Vecka Innehåll Slides
1 Introduktion, tidsanalys, listor, stackar, köer F1, F2
Funktionell programmering
2 Listor, stackar, köer, sortering, träd, prioritetsköer F3, F4
3 Hashtabeller, sortering, grafer F5, F6
4 Grafer F7, AdjacencyList.hs
5 Sökträd, prefixträd, skipplistor, sortering F8, F9
6 Sortering, reservtid F10
7 Sammanfattning F11

Facit till föreläsningsuppgifter.

Rekommenderad läsning:

Vecka Avsnitt
1 W:1-2, kostnadsmodeller, W:3, B:3-4, bokföringsmetoden
2 W:3, B:3-4, W:7.1-3, W:7.5-6, B:2, W:4.1-2, W:6.1-6, W:6.9
3 W:5 (ej W:5.7, W3:5.8-9), W:9.1-3
4 W:9.1-3, W:10.3.4, W:9.5-6, intuitiv förklaring av SCC-algoritm (inte 100% korrekt), pseudokod
5 Måndag: W:4 (ej W:4.5), B:5, prefixträd, W:12.2
Fredag: W:10.4 (ej W:10.4.3), W:7.8, radixsortering (beskrivs även i W3)
6 W:7 (ej W:7.4, W:7.10, W3:7.12)

B: Bjerner, W: Weiss, W2: Weiss, andra upplagan, W3: Weiss, tredje upplagan.