Nyheter och viktig information

Gamla nyheter.


Vad handlar kursen om, översiktligt? Hur kommer ni att bedömas?

I mer konkreta termer, vad förväntas ni göra innan tentan?

Övrigt: