I år kommer vi att gå igenom prefixträd och skipplistor, men lägga mindre fokus på röd-svarta träd och Kruskals algoritm.