Du kommer inte nödvändigtvis att bedömas direkt enligt betygskriterierna nedan, men ett mål med examinationen är att kraven nedan ska stämma ganska väl överens med de betyg som faktiskt delas ut.

Grundprincip för betygsättningen

Följande lista har använts som utgångspunkt för de konkreta kraven nedan.

Konkreta krav

Kraven nedan är baserade på kursplanen.

För betyget 5 behöver du visa att du kan:

För betyget 4 behöver du visa att du kan:

För betyget 3 behöver du visa att du kan: