På en aktiebörs handlar man med aktier i stora bolag. Man kan göra detta via internet om man har en banktjänst för aktiehandel. Man kan där ange om man vill köpa eller sälja ett visst aktieslag och ange det pris man är villig att betala.

Antag att du vill köpa aktier i Ericsson för 70 kr styck. Ditt bud kommer då att jämföras med säljkursen, dvs det lägsta pris någon säljare f n är villig att acceptera för sina Ericssonaktier. Om säljkursen är 70 kr eller lägre accepteras ditt bud och du får köpa aktierna för 70 kr. Man kallar en sådan genomförd affär ett "avslut". (Det är förstås oklokt att bjuda över lägsta säljkurs, men även sådana bud måste hanteras.) Om säljkursen är högre än 70 kr kommer ditt bud att läggas i Ericssons "orderbok" där alla ej genomförda bud registreras. Om det senare kommer in en ny säljare som är villig att sälja för 70 kr kommer ditt köp genomföras då i stället.

Uppgiften

Er uppgift är att implementera ett program för aktiehandel enligt ovan. För enkelhets skull behöver ni bara kunna handla med ett aktieslag och alla bud avser bara en aktie i taget. Det finns däremot flera olika säljare och köpare. Buden ska anges i hela kronor. (Det är förstås enkelt att skriva ett mer generellt program som hanterar fler aktieslag och där godtyckligt antal aktier kan hanteras i en order.)

Orderboken består av två prioritetsköer: en för säljare och en för köpare. I prioritetskön för säljare innebär lägre pris högre prioritet. I prioritetskön för köpare innebär däremot högre pris högre prioritet.

Lägga bud

En användare kan göra tre saker: köpa, sälja, samt ändra ett redan lagt bud. T ex skriver vi

 Ada K 70

om Ada vill köpa aktien för 70 kr. På motsvarande sätt skriver vi

 Bengt S 71

om Bengt vill sälja aktien för 71 kr,

 Bengt NS 71 70

om Bengt ändrar sitt säljbud från 71 till 70 kr (NS = ny säljkurs), och

 Ada NK 70 72

om Ada ändrar sitt köpbud från 70 till 72 kr (NK = ny köpkurs).

Registrera avslut

Om ett bud accepteras ska ert program registrera köpet på kommandoraden. I ovanstående fall ändrade Bengt sitt säljbud till 70 kr vilket matchar Adas köpbud. Då ska programmet skriva:

 Ada köper från Bengt för 70 kr

Skriva ut orderböcker

Efter det att ditt program skrivit ut alla genomförda köp, ska det till slut skriva ut orderboken. Säljare och köpare ska listas i prioritetsordning enligt följande exempel:

 Orderbok:
 Säljare: Cecilia 70, Bengt 71, David 73, Erika 77
 Köpare: Ada 69, Fredrik 68, Gustaf 68

Format för indata och utskrift

Ert huvudprogram ska heta Lab2.java eller Lab2.hs. Det ska acceptera en parameter Budlista som är en fil med en lista av bud enligt ovanstående format med ett bud per rad:

 Ada K 70
 Bengt S 71
 Cecilia S 70
 Bengt NS 71 72
 David K 72
 Erik S 73
 Frida S 71
 Gustaf K 69
 Hanna S 72

När ni skriver java Lab2 Budlista (för Java) eller ./Lab2 BudLista (för Haskell) ska ert program skriva ut en lista av avslut följt av aktuell orderbok enligt följande format:

 Ada köper från Cecilia för 70 kr
 David köper från Bengt för 72 kr

 Orderbok:
 Säljare: Frida 71, Hanna 72, Erik 73
 Köpare: Gustaf 69

Det ska också gå att skriva java Lab2 < Budlista eller ./Lab2 < Budlista.

Ni kan själva välja om ni vill tillåta flera bud per säljare eller köpare (t ex flera förekomster av Bengt S i budlistan), men det ska framgå klart från dokumentationen vilket val ni gjort.

Felhantering

Ert program ska rapportera felaktiga ändringsorder genom utskrifter, t ex när en köpare eller säljare försöker ändra ett icke existerande bud. (För mer "oväntade" fel är det OK att kasta exceptions.)

Ytterligare krav

Implementation

Testning

Skriv själva några textfiler med budsekvenser för att testa att ert program fungerar. Gör tillräckligt många tester för att kontrollera att både säljbud, köpbud och ändringar fungerar. Under testningen kan det vara bra att skriva ut orderboken efter varje bud.

Det finns ett testprogram som bör användas. Lösningar som inte accepteras av testprogrammet kan underkännas utan närmare granskning av koden.

Dokumentation

Dokumentationen ska innehålla:

Tips


 1. Notera dock att det kan vara svårt att implementera ändringsoperationen – decreaseKey – på ett effektivt sätt för den här datastrukturen. Ett bättre val vore kanske någon form av balanserat sökträd. Den som är intresserad kan byta ut ködatastrukturen mot några olika sorters prioritetsköer baserade på sökträd, och testa vilken datastruktur som fungerar bäst. Några exempel på sökträd som kan testas: lata och strikta storleksbalanserade binära sökträd, samt Hinzes prioritetssökköer.