Hemsidan
Kursplan
KursPM
Viktiga datum
Senaste nytt
Föreläsningar
Instuderingsfrågor
Laborationer: Programmering
Inlämningsuppgifter: Översikt av datateknik
Examination
Java
Fusk och akademisk ärlighet

Ansvarig:
Christer Carlsson

Uppdaterad:
22 Jan, 2016

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA143- Programmerade system
Informationen på dessa WWW-sidor hörför sig till
kurstillfället som går vårterminen 2015


Brookshear: Computer Science: An overview.

  I kursen ingår kapiteln 1-10 (i 10:e upplagan av boken):.

  • Data Storage
  • Data Manipulation
  • Operating Systems
  • Networking and the Internet
  • Algorithms
  • Programming Languages
  • Software Engineering
  • Data Abstractions
  • Database Systems
  • Computer Graphics

  Här finns en förteckning över kunskapsmålen för respektive kapitel.

  Här finns en sammanfattning, gjord av Christian Ardelean som gått kursen tidigare, av de viktigaste begreppen som avser denna del av kursen.

 

  Skansholm: Java direkt med Swing.

  I kursen ingår följande kapitel:

   Kapitel 1: Hela kapitlet ingår.
   Kapitel 2: Hela kapitlet ingår.
   Kapitel 3: Delkapitel 3.1 - 3.5 samt 3.7 - 3.9.
   Kapitel 4: Hela kapitlet ingår.
   Kapitel 5: Delkapitel 5.1, 5.3, samt 5.4.1 ingår.
   Kapitel 6: Delkapitel 6.1 - 6.4 samt 6.6 och 6.7 ingår.
   Kapitel 7: Delkapitel 7.1 - 7.3.
   Kapitel 8: Delkapitel 8.1.1 - 8.1.3 ingår.
   Kapitel 9: Delkapitel 9.1, 9.2, 9.4, 9.8 och 9.9 ingår.
   Kapitel 12: Delkapitel 12.1 - 12.3 samt 12.7 ingår.