Hemsidan
Kursplan
KursPM
Viktiga datum
Senaste nytt
Föreläsningar
Instuderingsfrågor
Laborationer: Programmering
Inlämningsuppgifter: Översikt av datateknik
Examination
Java
Fusk och akademisk ärlighet

Ansvarig:
Christer Carlsson

Uppdaterad:
22 Jan, 2016

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA143- Programmerade system
Informationen på dessa WWW-sidor hörför sig till
kurstillfället som går vårterminen 2015


 
.
Fusk och akademisk ärlighet (eller hederskodex)
Innehåll: Akademisk ärlighet innebär att du ger erkännade åt dem som hjälpt dig. Det betyder att om du får (betydande) hjälp från någon skall du ange detta.

Ett extremexempel: Om du tex inte klarat av att skriva ditt program och hittar en kopia av en annan labgrupps program i papperskorgen eller i skrivarens utmatningsfack och lämnar in den i ditt eget namn med en tydlig anteckning énligt:
"Detta är en kopia av grupp eptxx lab som jag hittade i papperskorgen."
så visar du akademisk ärlighet. Du får naturligtvis inte godkännt på labben men det är inte heller "fusk".

Så ett enkelt sätt att undvika fusk är att alltid ange vad man fått hjälp med och vem som givit hjälpen. Detta gäller även om man fått betydande hjälp av handledare men handledarhjälpen skall naturligtvis vara mer omfattande än hjälpen från tex andra elever för att behöva nämnas. Har man på detta sätt fått för mycket hjälp, vilket då kan avgöras av rättare eller mig, så kanske man får underkänt på labben, kanske får göra en ny (svårare) labb eller en extra uppgift men man kan inte anklagas för fusk.

Det är alltså inget fel att få hjälp bara man är noga med att ange vem som givit hjälpen och vad man fick hjälp med. Och man får se upp så man inte får för mycket hjälp om man vill bli godkänd.

Följande är tex taget från http://www.cs.ucl.ac.uk/teaching/ug/assess.htm#PLAGIARISM

"3. Any quotation from the published or unpublished works of other persons must, therefore, be clearly identified as such by beingplaced inside quotation marks, and students should identify their sources as accurately and fully as possible.

4. A series of short quotations from several different sources, if not clearly identified as such, constitutes plagiarism just as much asdoes a single unacknowledged long quotation from a single source. Equally, if a student summarises another person's ideas, judgements, figures, diagrams or software, a reference to that person in the text must be made and the work referred to must be included in the bibliography. "

Hur mycket får man då samarbeta?

Grundregeln är att det jobb du får "credit" för i kursen ska du göra själv. Varje individ måste själv komma fram till en förståelse av problemet och dess lösning. Under tiden du gör detta uppmuntras du att diskutera med andra, i första hand med labkompisen men även med andra kamrater eller en handledare. Men programmet ni skriver i gruppen måste komma ur ert eget arbete och bägge gruppmedlemmarna måste vara ordentligt insatta i vad ni gjort och varför. Vid redovisning av labbar ska båda i gruppen kunna redogöra i detalj även för vad labbkompisen skrivit.

När man skriver program kan det vara nödvändigt att fråga någon annan (en kamrat eller en handledare) om hjälp med att hitta fel i de program man skrivit. Detta är alltid tillåtet under förutsättning att hjälpen innebär just "hitta fel i något man själv skrivit" Detta behöver normalt inte anges.

Ibland diskuterar man olika lösningar med andra grupper som befinner sig på "samma kunskapsnivå". Dvs bägge grupperna har gjort labben men kanske på olika sätt: "Jasså gjorde ni så, vi gjorde såhär istället". Detta är också alltid tillåtet och behöver normalt inte anges.

Om man har frågor om tex Unix eller språkspecifika frågor (hur var det man skrev detta i Ada) så är det alltid tillåtet och behöver normalt inte anges. (Undantaget är naturligtvis laborationer som handlar om just dessa saker.)

Ibland kör man också fast. Även detta kan man få hjälp med förutsatt att du uppfyller följande villkor:

  • Du/ni ska ge ett skriftligt erkännande till den som hjälpte till, lämpligen i form av en kommentar i början av din lösning, som talar om vem som hjälpt dej/er och med vad.
  • Du /ni måste förstå och kunna redogöra för hela den färdiga lösningen, även dom delar du /ni fått hjälp med.

Vad är fusk?

Varje annan form av samarbete och utnyttjande av andras lösningar betraktas som fusk.

Om man tex "tar över" den andra gruppens ide och lösning, kanske till och med nästan skriver av den, då är det fusk (om man inte givit ett skriftligt erkännande enligt ovan men då blir man inte heller godkänd).

Det finns naturligtvis en gråzon mellan tillåtet samarbete och fusk som är mycket svår att bedöma. I denna gråzon brukar jag nöja mig med att varna för konsekvenserna (i den mån dessa fall överhuvudtaget kommer till mej). Vanligast är att labbar har exakt samma lösning eller exakt samma fel! dvs att de är mer eller mindre kopierade från varandra. I dessa fall är det aldrig någon tvekan om ATT någon fuskat utan bara en fråga om vem. De flesta av er vet också mycket väl var gränsen går.

Vad händer när någon fuskat?

Om vi hittar laborationer där vi misstänker fusk så blir automatiskt alla de inblandade grupperna misstänkta. (Detta brukar vara rätt obehagligt kanske mest för de oskyldiga grupperna med tanke på tänkbara straff). Alla får sedan komma till mej och lägga fram sin sak för att jag skall kunna avgöra om det verkligen föreligger fusk och isåfall vem/vilka som är skyldiga till det.

De som befinns skyldiga till att ha fuskat kan bestraffas på (minst) två sätt. Dels blir kursens labmoment inte godkänt under innevarande läsår utan man får göra om labbarna nästa år och dels kan man bli rapporterad till disciplinnämnden som (eventuellt) beslutar om avstängning från studierna under viss tid.

Jag kan förstå att det ibland är frestande att fuska. Och jag vet att det hos en del finns en allmän inställning att "det är inte så farligt". Med tanke på möjliga straff man utsätter sig själv för och med tanke på det obehag man utsätter "den andra gruppen" för så bör man kanske överväga alternativen en gång till.

Vad gör man istället för att fuska då?

När man väl befinner sig i situationen att man överväger att fuska så är vissa naturliga lösningar troligen inte användbara tex att gå hem och plugga. Det enda vettiga alternativet är antagligen att prata med en handledare eller mig om vad ni åstadkommit och varför ni är försenade samt hur lång respit ni behöver. Handledarna har mandat att tex förlänga tiden från torsdag till fredag eller måndag (om ni åstadkommit något som dom tror kommer att vara klart då) annars får ni prata med mig.

Hur undviker man att bli oskyldigt misstänkt för fusk?

Tyvärr kan man bli misstänkt för fusk om någon tar en lista du skrivit ut på skrivaren eller en du slängt i papperskorgen och skriver av den. (Det brukar dock snart framgå vem som gjort labben och vem som skrivit av.) Hämta därför dina listor vid skrivaren och försvåra kopiering via papperskorg genom att riva sönder listorna en gång eller två.

Töm returfacket ofta.

Om du hjälper någon, och det tycker jag att du skall göra, och tycker att du gett väsentlig hjälp, så uppmana denne att ange det i sin labb.

Se till att läsrättigheterna på ditt konto är sådana att alla inte kan läsa dina filer..


Detta dokument ändrades senast 2015-01-10 klockan 12:15 av Erland Holmström (erland(at)cs.chalmers.se.