Kursplan
KursPM
Viktiga datum
Senaste nytt
Föreläsningar
Instuderingsfrågor
Laborationer: Programmering
Inlämningsuppgifter: Översikt av datateknik
Examination
Java
Fusk och akademisk ärlighet

Ansvarig:
Christer Carlsson

Uppdaterad:
22 Jan, 2016

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA143- Programmerade system
Informationen på dessa WWW-sidor hörför sig till
kurstillfället som går vårterminen 2015


 

 

Kursansvarig

Christer Carlsson      rum 6127 EDIT-huset
tfn: 772 10 38
email: carlsson@chalmers.se

Handledare

Linn Hansen email: linnhan"at"student.chalmers.se
Rebecca Härkönen    email:
Sara Kinell    email: saraki"at"student.chalmers.se
Pär Linder    email: paer.linder"at"gmail.com
Jacob Moos    email:
Adam Myrén email:
Olof Wändahl email:

Kursutvärderare

Linus Adolfsson       email: linusad"at"student.chalmers.se
Jonathan Dauksz     email: dauksz"at"student.chalmers.se
Markus Edman email: edmanm"at"student.chalmers.se
Joel Gebring email: joelge"at"student.chalmers.se
Fredrik Hallgren email: frehallg"at"student.chalmers.se

Kursens mål

Kursen ska ge dels grundläggande kunskaper om objektorienterad programmering, dels en introduktion till datateknikområdet.

Kursen skall även träna upp kompetenserna problemlösning, modellering samt ingenjörsmässighet.

Efter genomgången kurs skall studenten känna till principerna för objektorienterad programutveckling och självständigt kunna konstruera enkla datorprogram. Den studerande skall vidare ha kännedom om centrala begrepp inom datateknikområdet.

Kurslitteratur

Skansholm: Java direkt med Swing, 8:e uplagan, 2014. Även upplaga 6 och 7, samt andra nybörjarböcker i Java går bra.

Brookshear: Computer Science: An overview, 11:e upplagan, Addison-Wesley. Även 10:e och 12:e upplagan duger.

Utdelat material.

Läsanvisningar till kursböckerna finner du här.