Kompilatorkonstruktion, våren 2001

CTH: TDA 280 (4.0p)
GU: INN 300 (5p)

Välkommen Lärare Kurslitteratur Veckoschema Kompilatorprojekt Elrapport Leksaker Länkar

Leksaker

Här finns ett par hemmagjorda småprogram som har anknytning till kursen.
RegToy
Detta är ett program som konverterar reguljäruttryck till ändliga automater. Det kan köras både från webben och med kommandot
regtoy "re"
(där re är ett reguljäruttryck) från labbkontona.
LRToy
Detta är ett program som generarar LR-parsningstabeller från givna BNF-grammatiker. Det visar också resultatet av operationerna Nullable, First och Follow på grammatikens icke-terminaler.
FlowToy
Detta är ett program utför några av de dataflödesanalyser som beskrivs i kursboken: levande variabler, definitionsanalys, tillgängliga uttryck och dominatorer.
Ändrad senast Tuesday 2001-03-13 kl 14:30

Thomas Hallgren
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Valid HTML? | Check Links ]