Kompilatorkonstruktion, våren 2001

CTH: TDA 280 (4.0p)
GU: INN 300 (5p)

Välkommen Lärare Kurslitteratur Veckoschema Kompilatorprojekt Elrapport Leksaker Länkar

Lärare på kursen

Thomas Hallgren
Telefon 031-772 5422
Rum 5322, Matematiskt Centrum
Föreläsningar, övningar, kursadministration, handledning
Josef Svenningsson Handledning, labrättning
Ändrad senast Saturday 2004-09-18 kl 03:15

Thomas Hallgren
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Valid HTML? | Check Links ]