Kompilatorkonstruktion, våren 2001

CTH: TDA 280 (4.0p)
GU: INN 300 (5p)

Välkommen Lärare Kurslitteratur Veckoschema Kompilatorprojekt Elrapport Leksaker Länkar

Redovisning av laborationer med elrapport-systemet

1. Det gamla systemet

för labredovisning innebär att man trycker ut programlistningar på papper och lämnar in den (eventuellt med ytterligare dokumentation) i ett skåp i någon korridor mellan labsalarna. Efter ett tag tittar man på en lista på en vägg i närheten av skåpen och där får man information om man är godkänd eller har fått retur.

2. Det nya systemet

innebär att man redovisar laborationen genom att ge ett kommando
> rapportera 1
för att tala om att man är färdig med den första laboration, t ex. Efter ett tag får man ett elektroniskt brev som talar om att man är godkänd eller har fått retur.

Fördelen med detta är att vi sparar skog och att man inte behöver springa ner Matematiskt Centrum för att rapportera sin lab om man inte vill. Sedan behöver man inte springa ner och kolla på listan stup i kvarten, det räcker med att invänta svarsbrevet.

Om man har glömt vilka labbar man har blivit godkänd eller fått retur på kan man ge kommandot

> rapportlista

Om man vill se hur många inlämnade laborationer som väntar på att bli rättade kan använda kommandot

> ejrättade

3. Detaljer

Den dokumentation som ni skulle ha skrivit ut och lämnat in skall ni istället lägga i en redovisningskatalog i ert hemmabibliotek, så att den som skall rätta er lab kan titta på den. För att göra det lätt för labrättaren att hitta har vi följande konventioner:
  • Dokumentationen till den första laborationen läggs i katalogen ~/lab1. Där lägger man all källkod och kanske resultat från körningar (~ är er hemmakatalog.)
  • Det skall finnas en speciell fil som heter ~/lab1/Dokumentation. I denna fil talar ni om vad som finns i de övriga filerna i redovisningskatalogen och eventuellt hur man bär sig åt för att köra programmet. Detta är den första fil som labrättaren tittar i.
  • Endast filer som är relevanta för redovisningen skall ligga i ~/lab1.
Finns det fler laborationer dokumenteras de efterhand på samma sätt i ~/lab2, ~/lab3 osv.

Ändra inte läsrättigheterna för ert hemmabibliotek eller redovisningskatalogerna, för då kan labrättarna inte komma åt er dokumentation.

Har man fått retur på en laboration tre gånger så är man underkänd på laborationen.

Ändrad senast Friday 2000-01-21 kl 10:55

Thomas Hallgren
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Valid HTML? | Check Links ]