Kompilatorkonstruktion, våren 2001

CTH: TDA 280 (4.0p)
GU: INN 300 (5p)

Välkommen Lärare Kurslitteratur Veckoschema Kompilatorprojekt Elrapport Leksaker Länkar

Kurslitteratur

Kursbok
Andrew S. Appel, Modern Compiler Implementation in ML, Cambridge University Press, ISBN 0-521-58274-1 (hardback). Boken finns att köpa på Cremona för 486(?) kronor (paperback).

(Boken existerar även i en Java-version och en C-version. Vill ni hellre ha den, får ni skaffa den själva, t.ex. på nätet via bol.com eller WHSmith.co.uk. Normal leveranstid på bol.com är 5 dagar, enligt deras webbsidor.)

(Det finns även en äldre, mindre omfattande och något billigare utgåva av boken. Den heter Modern Compiler Implementation in ML: Basic Techniques. )

Lab-PM
I kursen ingår en laboration, ett kompilatorkonstruktionsprojekt. Lab-PM delas ut under första föreläsningen och kan även hämtas från kursens webbsidor.

Webbsidor
All kursinformation kommer även att finnas åtkomlig via kursens webbsidor. Dessa uppdaters med aktuell information under kursens gång.

Adressen till kursens hemsida är: http://www.cs.chalmers.se/Cs/Grundutb/Kurser/komp/

Läsanvisningar och gamla tentor

Extra läsning för intresserade

Simon Thompson: Regular Expressions and Automata using Haskell (2000) (29 sidor).
Går igenom reguljäruttryck, konvertering av reguljäruttryck till ickedeterministiska automater (NFA), konvertering av NFA till deterministiska automater (DFA), minimering av DFA. Med källkod i Haskell.
Hopcroft, Ullman, Motwani: Introduction to automata theory, languages and computation, ISBN 0-201-44124-1 (2001).
Allt om språk och grammatiker. Handlar även om beräkningsbarhet.
Urban Boquist: Code Optimisation Techniques for Lazy Functional Languages (1999)
Denna avhandling tar ett helhetsgrepp på kompilering av lata funktionella språk. Genom att kombinera ett antal tekniker, såsom en mellankodsform (kallad GRIN) väl lämpad för optimering, och global (interprocedurell) kontrollflödesanalys och registerallokering, så får man program som går 1.5-40 gånger snabbare än om de kompileras med andra kompilatorer (GHC och HBC) för lata funktionella språk.
Ändrad senast Thursday 2001-03-01 kl 12:51

Thomas Hallgren
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Valid HTML? | Check Links ]