[Datoranvändning E1]

Datoranvändning E1, hösten 1999


Välkommen Kurslitteratur Datorövningar Schema lp1 Schema lp2 Lärare Länkar Godkända

Datorövningar

Kursen innehåller 10 datorövningar, 5 i läsperiod 1 och 5 i läsperiod 2.

Övningarna utförs i grupper om två personer på ett datorkonto speciellt för denna kurs. Gruppen får användarnamn och lösenord genom att skriva upp sig på en anmälningslista under första föreläsningen.

På alla övningspassen finns handledare som kan svara på frågor som dyker upp under arbetet.

Redovisning och godkännande

Det är ingen tentamen på kursen, utan man blir godkänd genom att delta i datorövningarna. Närvaro på datorövningarna är därför obligatorisk. För att bli godkänd på en datorövning ska man visa för en av handledarna att man har gjort alla uppgifterna. På webbsidan Godkända laborationer kan man se vad man blivit godkända på.

Sista godkännandedatum är efter sista labpasset i läsvecka 7, Torsdag 9 december kl 17.00 Den som inte är godkänt på allt då får vänta till nästa år!

Bokning av övningstider

Det finns 8 tillfällen varje vecka då man kan utför veckans datorövning. På schemat anges vilken övningsgrupp (a-h) som respektive labtillfälle passar bäst för, men man kan välja ett annat labpass. Det finns därför ett speciellt bokningschema, där man måste skriva upp sig för att vara säker på att få plats. Bokningschemat finns uppsatt utanför datorsalarna.

Det finns detaljerade scheman över vilka labsalar som är bokade när, och vilka handledare som är där:

Ändrad senast söndag 1999-11-28 kl 14:52

Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Check Links | Validate HTML ]