[Datoranvändning E1]

Datoranvändning E1, hösten 1999


Välkommen Kurslitteratur Datorövningar Schema lp1 Schema lp2 Lärare Länkar Godkända

Godkända Laborationer

Med vissa reservationer:
  • Det kan ta några dagar innan en godkänd grupp kommer med på listan (beroende bl a på hur snabbt handledarna rapporterar vilka de har godkänt).
  • Endast godkända labbgruppsnummer är med i listan. Individuellt godkända är för närvarande inte med. Kommandot e1person godkänd som beskrivs nedan ger bättre besked.
  • Eventuella andra misstag som gör att listan inte stämmer med verkligheten.

e1person godkänd

Tabellen nedan visar bara vilka grupper som är godkända på vilka laborationer. Du kan köra kommandot e1person godkänd från ditt personliga konto för att se vilka laborationer just du är godkänd på, och om du har uppfyllt alla krav för att bli godkänd på kursen.

Godkända grupper

Datumstämpel: torsdag 2000-05-04 kl 07:00
(använd Reload-knappen för att vara säker på att få senaste versionen)

Antal godkända grupper och personer
Godkända momentAntal grupperAntal personer
13 av 13 58 97
Minst 12 av 13 79 120
Minst 11 av 13 91 122
Minst 10 av 13 96 124
Minst 9 av 13 102 124

Godkända grupper (se förklaring nedan)
Grupp 1 2 2m 2n 3 4 5 6 7 8 9 9t 10
intro001 G G G G G G G G G G G G G
intro002 G G G G G G G
intro004 G G G G G G G G G G G G G
intro005 G G G G G G G G
intro006 G G G G G G G G
intro007 G G G G G G G G G G G G G
intro008 G G G G G G G G G G G G
intro009 G G G G G G G G G G G
intro010 G G G G G G G G G G
intro011 G G G G G G G G G
intro012 G G G G G G G G G G G G G
intro013 G
intro014 G G G G G G G G G G G G G
intro015 G G G G G G G G G G G G G
intro016 G G G G G G G G
intro017 G G G G G G G G G G G G G
intro018 G G G G G G G G G G G G G
intro019 G
intro020 G G G G G G G G G G G
intro021 G G G G G G G G G G G G G
intro022 G G G G G G G G G G
intro025 G G G G G G G G G G G
intro027 G G G G G G G G G G G G G
intro028 G G G G G G G G G G G G G
intro030 G G G G G G G G G G G G G
intro031 G G G G G G G G G G G G G
intro032 G G G G G G G G G G G G G
intro033 G G G G G G G G G G G G
intro035 G G G G
intro036 G G G G G G G G G G G G G
intro037 G G G G G G G G G G G G
intro038 G G G G G G G G G G G G
intro039 G G G G G G G G G G G G G
intro040 G G
intro041 G G G G G G G G G G G G
intro042 G G G G G G G G G G G G G
intro043 G G G G G G G G G G G
intro044 G G G G G G G G G G G G
intro045 G G G G G G G G G G G G G
intro046 G G G G G G G G G G G G G
intro047 G G G G G G G G G G G G G
intro048 G G G G G G G G G G G G G
intro049 G G G G G G G G G G G G G
intro050 G G G G G G
intro051 G G G G G G G G G G G G
intro052 G G G G G G
intro053 G G G G G G G G G G G G
intro054 G G G G G G G
intro055 G G G G G G G G G G G G
intro056 G G G G G G G G G G G G
intro057 G G G G G G G G G G G G G
intro058 G G G G G G G G G G G G G
intro059 G G G G G G G G G G G G G
intro061 G G G G G G G G G G G G G
intro062 G G G G G G G G G G G G G
intro063 G G G G G G G G G G G G G
intro064 G G G G G G G G G G G G
intro065 G G G G G G G G G
intro066 G G G G G G G G G G G G G
intro067 G G G G G G G G G
intro068 G G G G G G G G G G G
intro069 G G G G G G G G G G G G G
intro070 G G G G G G G G G G G G G
intro071 G G G G G G G G G
intro072 G G G G G G G G G
intro074 G G G G g G G G G G G
intro075 G G G G G G G G G G G G
intro076 G G G G G G G G G G G G
intro077 G G G G G G G G G
intro078 G G G G G G G G
intro079 G G G G G G G G G G G G
intro080 G G G G G G G G G G G G G
intro081 G G G G G G G G G G G G G
intro082 G G G G G G G G G G G G
intro083 G G G G G G G G G G G G G
intro084 G G G G G G G G G G G G G
intro085 G G G G G G G G G G G G G
intro086 G G G G G G G G G G G G
intro087 G G G G G G G G G G
intro088 G G G G G G G G G G G
intro089 G G G G G G G G G G G
intro090 G G G G G G G G G G G G G
intro091 G G G G G G G G G G G G G
intro092 G G G G G G G G G G G G G
intro093 G G G G G G G G G G G G G
intro094 G G G G G G G G G G G G G
intro095 G G G G G G G G G G G G G
intro096 G G G G G G G G G G G G G
intro098 G G G G G G G G G G G
intro099 G G G G G G G G G G G G
intro100 G G G G G G G G G G
intro101 G G G G G G G G G G G G G
intro102 G G G G G G G G G G G G G
intro103 G G G G G G G G G G G G
intro104 G G G G G G G G G G G G G
intro105 G G G G G G G G G G G G G
intro106 G G G G G G G G G G G G G
intro107 G G G G G G G G G G G G
intro108 G G G G G G G G G G G
intro109 G G G G G G G G G G G G G
intro110 G G G G G G
intro111 G G G G G G G G G G G G G
intro112 G G G G G G G G G G G G
intro113 G G G G G G G G G G G G G
intro114 G G G G G G G G G G G G G
intro115 G G G G G G G G G G G G G
intro116 G G G G G G G G G G G G
intro117 G G G G G G G G G G G G G
intro119 G G G G G G G G G G G G G
intro120 G G G G G
intro122 G G G G G G G G G G G G G
intro123 G G G G G G G G G G G
intro124 G G G G G G G G G G G
intro125 G G G G G G G G G G
intro126 G G G G G G G G G G G G G
intro127 G G G G G G G
intro128 G G G G G G G G G G G
intro129 G G G G G G G G G G G G G
intro130 G
22 7 5 3 23 30 22 20 19 16 15 5 22
G 97 112 114 116 96 88 97 99 100 103 104 114 97
g 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 2m 2n 3 4 5 6 7 8 9 9t 10

Förklaring:
GBåda gruppmedlemmarna är godkända.
gEndast en av gruppmedlemmarna är godkänd (eller något annat undantag).
Kolumn 1-5Godkänd av handledare på respektive laboration efter avslutat labpass.
Kolumn 2mHar skickat e-post (enligt uppgift i laboration 2).
Kolumn 2nHar skickat ett nyhetsmeddelande (enligt uppgift i laboration 2).
Kolumn 9t Är med på hiscorelistan för textredigeringstävlingen (enligt uppgift 6 i laboration 9).

Ändrad senast torsdag 2000-05-04 kl 07:00

Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Check Links | Validate HTML ]