[Datoranvändning E1]

Datoranvändning E1, hösten 1999


Välkommen Kurslitteratur Datorövningar Schema lp1 Schema lp2 Lärare Länkar Godkända

Lärare på kursen

Thomas Hallgren hallgren@etek.chalmers.se
Telefon 031-772 5422
Rum 5322, Matematiskt Centrum
Kursansvarig, föreläsare och handledare (bortrest i läsvecka 1, 2 och 5 i läsperiod 1).
Stefan Lindström f93stli@dd.chalmers.se Kursassistent, föreläsare och handledare
Marcus Andersson f95maan@dd.chalmers.se Handledare
Daniel Hultberg md7dh@mdstud.chalmers.se Handledare
Per Liedman per.liedman@2.sbbs.se Handledare
Tina Nylund md7tina@mdstud.chalmers.se Handledare
Sören Mattias Schindler md7soren@mdstud.chalmers.se Handledare, endast i läsperiod 1
Ändrad senast torsdag 1999-10-21 kl 16:47

Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Check Links | Validate HTML ]