[Datoranvändning E1]

Datoranvändning E1, hösten 1999


Välkommen Kurslitteratur Datorövningar Schema lp1 Schema lp2 Lärare Länkar Godkända

Kurslitteratur och kursmaterial

Gula Boken
beskriver datorsystemet och de program som används i kursen. Pappersversionen finns att köpa på DC för 80kr(?). Gula Boken på webben (2MB, PDF-fil) är däremot gratis.

Lab-PM
beskriver uppgifterna som ska lösas på laborationerna (datorövningarna). Dessa delas ut på föreläsningarna och kan även hämtas från kursens hemsida. (Länkar finns i veckoschema för läsperiod 1 och läsperiod 2. Man kan också hämta Alla Lab-PM samlade (457KB, PDF-fil PDF-fil.)

Webbsidor
En del extra nyttig information, t ex sammanfattning av föreläsningarna, tips på mer läsning, presenteras enbart på kursens webbsidor.
Adressen till kursens hemsida är: http://www.cs.chalmers.se/~hallgren/Eda/
Ändrad senast tisdag 2000-02-01 kl 16:55

Thomas Hallgren, hallgren@etek.chalmers.se
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Check Links | Validate HTML ]