Laborationer

Laborationer

Allmän information

Programmering går inte att lära sig enbart genom att läsa en bok, framför allt handlar det om `learning by doing’. Därför innehåller kursen ett antal obligatoriska laborationer. Alla laborationer finns nedan. Observera att det kan hända att vi förbättrar (inte ändrar) en laboration under kursens gång, se till att ni har senaste versionen.

Labbarna genomförs i grupper om två personer. Vi ska använda samma gruppindelning som ni har i de parallella kurserna. Vill ni byta gruppsammansättning under pågående kurs måste ni rådgöra med kursansvariga först. Observera att ni måste arbeta två och två; det är inte tillåtet att arbeta ensam annat än i undantagsfall, som kräver överenskommelse med kursansvarig.

Anmälan till laborationerna göras via systemet Fire, som också används för redovisning av laborationerna (se nedan).

Laborationerna är obligatoriska och en del av examinationen. Båda medlemmarna i laborationsgruppen skall aktivt deltaga i genomförandet av laborationerna. Dessutom är det gruppen själv som på egen hand skall utför uppgifterna. Naturligtvis kan man diskutera med andra, men ni skall utarbeta era egna lösningar. Att kopiera en laboration/inlämningsuppgift, helt eller delvis, från någon annan är således likvärdigt med fusk, se vidare dokumentet Fusk och akademisk ärlighet.

Handledning

Under läspperiod 1 ges laborationshandledning i labbsalarna MT0 och MT9 varje vecka på onsdagar 8-10, onsdagar 10-12 och torsdagar 8-10 (kolla TimeEdit med jämna mellanrum för ändringar av tid eller sal). Ni avgör själva på vilka handledda laborationspass ni går, men börja i tid! Under läsperiod 2 har vi labbsalarna ES61, ES62 och ES63 och olika tider, kolla TimeEdit.

Förbered er innan ni går på handledningspassen genom att noga läsa igenom laborationsuppgifterna. Utarbeta en lösningsskiss innan ni börjar koda vid datorn. Detta spar tid för er själva och minskar arbetsbördan för handledarna.

Vi använder en webbaserad system för att ha koll på vem som behöver hjälp. Om du vill ha hjälp av en handledare, då kan du lägga till ditt namn här.

Ni kommer troligen att behöva arbeta med laborationerna utöver de handledda laborationspassen! Datorsalarna står alltid till ert förfogande, förutom då de tider då de är reserverade för annan kursverksamhet.

Redovisning av laborationer

Inlämning av laborationer sker med hjälp av systemet Fire. (Det kan hända att du i din webbläsare får en säkerhetsvarning för denna sida, men det är ingen fara. Gå vidare till den.) Varje gruppmedlem registrerar sig individuelt på Fire och sedan kan man bilda en grupp.

Lämna in samtliga källkodsfiler som en komprimerad zip-fil!

OBS! Glöm inte att klicka på knappen "Submit" när du skall 
skicka in din laboration.

Det är mycket viktigt att man håller inlämningstiderna. Fire-systemet blockerar nämligen automatiskt inlämning och godkännande efter de angivna datumen. Det går alltså inte att lämna in laborationer för sent.

Laborationerna rättas i allmänhet inom tre arbetsdagar. Om man lämnar in (långt) innan deadlinen då kan det ta längre tid.

   - reason for rejection
   = error that should also be fixed in resubmission
   # minor remark, e.g. poor choice of variable name
   + something the group did well

Laboration läsperiod 1

Laboration 1

Syftet med denna laboration är bekanda sig med de verktyg som används vid programmeringsarbetet, samt få en första inblick i att skriva enkla Java-program som nyttjar if- och while-satserna.

Laboration 2

Syftet med denna laboration är att få träning i top-down design, att tänka i olika abstraktionsnivåer, samt att använda sig av metoder.

Laboration 3

Syftet med laboration är att få övning i att använda endimensionella fält. Som applikation skall ni arbeta med digitalt ljud och implementera ett litet bibliotek för att skapa musik.

Datorerna i våra laborationssalar har av lättförståeliga skäl högtalarna avstängda. För att kunna höra något ljud från dessa datorer måste man ha ett par hörlurar med 3.5 mm-jack av den typ som används till mp3-spelare och liknande.

Det är vår förhoppning att ni alla har tillgång till hörlurar, som ni kan ta med till laborationstillfällena!

På datorerna i labsal MT0/MT9, måste hörlurarna vara inpluggade för att programmet skall gå att köra. Följ instruktionerna som finns här.

Laboration 4

Syftet med laborationen är att öva på att programmera med flerdimensionella fält. Den tillämpning ni kommer att arbeta med är digital bildbehandling.

Laborationer under läsperiod 2

Laboration 5

Syftet med laborationen är att forsätta öva på att programmera och att lära programmera med klasser.

Laboration 6

Syftet med laborationen är att lära skapa ett program.

Laboration 7

Syftet med laborationen är att lära skapa ett program med grafiskanvändargränssnitt.

Laboration 8

Sista uppgiften på kursen går ut på att göra ett Tower Defence spel (väldig förenklat).

Menu