Objektorienterad Programmering

Informationen på dessa websidor hörför sig till kurstillfället som går läsperiod 1 och 2, höstterminen 2018. Vi kommer att uppdatera kurshemsidan under kursens gång, så kolla denna med jämna mellanrum.

Senaste nytt

Kursens upplägg

Kursen går på kvartsfart över två perioder. I kursen ingår föreläsningar och laborationer. Föreläsningarna, tillsammans med kursboken Java for everyone skall förmedla det teoretiska stoffet. Laborationerna skall ge den praktiska erfarenheten av att programmera.

För att lära sig att programmera är det helt nödvändigt att själv konstruera och provköra program. Kursen har därför ett stort inslag av problembaserad inlärning.

Kursen avslutas med en skriftlig tentamen. För att bli godkänd på kursen måste man:

Kursens mål

Se kursplanen i studieportalen.

Menu