Seminarier inom Datorteknik och Datavetenskap 17/18

Vad kommer sen? Vad innebär egentligen datavetenskap, datateknik, informationsteknik? Vad ska jag bli när jag blir stor? Vilka kurser och inriktningar vill jag läsa?

Vi, programledningarna för Datavetenskap (Ana), Datateknik (Roger), samt Informationsteknik (Niklas), välkomnar alla förstaårsstudenter på programmen Datavetenskap (GU), Datateknik (civilingenjör) och Informationsteknik (civilingenjör) till en serie lunchseminarier som syftar till att ge svar på av dessa frågor. Vid varje seminarium går vi igenom ett vetenskapligt område inom D&IT och tittar på:

Seminarierna kommer hållas ca. varannan torsdag under resten av läsåret, över en lunchrast. Programmen bjuder på lunchbaguetter till dem som närvarar.

Information om respektive seminarium

Introduktion

Presentatör: Niklas Broberg

Abstract:
Vid detta seminarium kommer jag (Niklas) att presentera:

  • de stora dragen i hur era respektive utbildningar är uppbyggda.
  • vad som, på ett övergripande plan, skiljer de tre studieprogrammen åt.
  • hur institutionen för Datorteknik och Datavetenskap, där vi era lärare arbetar, fungerar.
  • vad ni kommer att möta under resten av seminarieserien.

Anteckningar: [pdf]

Mer information om studieprogrammen:
Datavetenskap
Datateknik
Informationsteknik

Programmering

Presentatör: Niklas Broberg

Abstract:
Vi mjukstartar vår seminarieserie med att prata om programmering, ett område ni alla redan kommit i kontakt med. Vilka olika former av programmering kommer ni stöta på under er utbildning? Vad skiljer de tre studieprogrammen åt? Vilka möjligheter finns till fördjupning? Hur förhåller sig programmeringen till andra områden inom D&IT?

Anteckningar: [pdf]

Obligatoriska Kurser - DV
DIT440 - Introduktion till funktionell programmering
DIT012 - Imperativ programmering med grundläggande objektorientering
DIT952 - Objektorienterad programmering och design
Obligatoriska Kurser - D
TDA555 - Introduktion till funktionell programmering
EDA452 - Grundläggande datorteknik
DAT043 - Objektorienterad programmering
EDA482 - Maskinorienterad programmering
Obligatoriska Kurser - IT
TDA548 - Objektorienterad programvaruutveckling
TDA552 - Objektorienterad programering och design
EDA433 - Grundläggande datorteknik
DAT017 - Maskinorienterad programmering
Valbara Kurser
TDA367 Objektorienterat programmeringsprojekt [obl. IT, valbar D/DV]
TDA383/DIT390 Parallel programmering [valbar DV, D, IT]
DAT290 Datatekniskt projekt [obl. D, valbar DV/IT]
DIT152 Programmering av inbyggda system [valbar DV]
TDA452 Funktionell programmering [valbar IT]
TDA342 / DIT260 - Advanced Functional Programming

Digital konstruktion och Inbyggda system

Presentatör: Lars Svensson

Abstract:
Vart vi än vänder oss omges vi av datoriserade manicker: på skrivbordet, på soffbordet, på väggen i vardagsrummet, i fickan, i bilen… och detta är bara de som vi ser på nära håll: varken telenätet, elnätet, vattenförsörjningen, transportsystemen eller det mesta av industriproduktionen skulle fungera utan inbyggda elektronik- och datorsystem, i alla fall inte effektivt. Området "Digital konstruktion och inbyggda system" handlar om alla dessa manicker och om hur man konstruerar dem så att de erbjuder nödvändig flexibilitet, prestanda och batteritid. Vi rör oss från enstaka transistorer och grindar upp till enklare processorkärnor, där området "Datorarkitektur" tar vid; men även mot områden där prestanda- och effektkrav är alltför tuffa för processorlösningar.

Anteckningar: [pdf]

Datasäkerhet

Presentatör: Magnus Almgren

Abstract: Datorer finns överallt - men kan man lita på dem?

Alla vet vad en dator är! Man surfar för att hitta information eller för förströelse. Men också andra delar av samhället är beroende av datorer. Elförsörjning och mobiltelefoni är två bra exempel. I tidningarna står ofta om datorattacker. Men vad är en datorattack? Hur fungerar den? Vad görs inom forskningen för att upptäcka attacker och vad finns det för kurser på GU och Chalmers för att lära sig mer?

Anteckningar: [pdf]

Interaktionsdesign

Presentatör: Marco Fratarganceli

Abstract: Computer programs and applications are used more and more in our daily lives. They let us perform a larger and larger variety of tasks, such as banking, playing games and watching movies. It has become increasingly important that programs and applications are easy and engaging to use by everybody. In Interaction Design, we focus on the users and how to combine technical requirements with requirements that the usage should be a positive experience in order to build the next upcoming technologies. This encompasses several fields related to computer science, including: human-computer interaction, game design, game programming, advanced computer graphics, computational design, automotive, and virtual prototyping. The presentation will include an overview to the area of interaction design, the courses offered in the area, and examples of applications in the industry.

Anteckningar: []

Datorarkitektur - konstruktionsprinciper för datorsystem

Presentatör: Per Stenström

Abstract:
Datorer har genomgått en mycket imponerande utveckling sedan den första elektroniska datorn såg dagens ljus 1946 och fram till idag. Den har blivit miljontals gånger snabbare, mindre, åtminstone 10 000 gånger effektsnålare och tillförlitligare på ca 60 år. Detta seminarium behandlar denna hissnande utveckling och belyser några viktiga principer för att konstruera snabba datorer med lite inblick i aktuell forskning. Vi avslutar med att presentera kursutbud inom ämnet för de som tycker detta är ett spännande område.

Anteckningar: [pdf]

Funktionell programmering

Presentatör: John Hughes

Abstract: Why Functional Programming Matters

More than 25 years ago, I published “Why Functional Programming Matters”, a manifesto for functional programming that has become my most widely read article. However, the subject is much older than that! In this talk I will dive into the history of the subject, which dates back to the 1930s, and discuss some personal “selected highlights”, including some examples of my own work.

Anteckningar: [slides]

Utbytesstudier - inspiration och praktiskt information

Abstract: Vad innebär det att studera utomlands? Hur fungerar utbytesstudier? När är det lämpligt att åka iväg och hur länge? Varför är det en bra idé? Hur fungerar det rent praktiskt för dig som studerar på GU eller Chalmers? Exchange ambassadors, en doktorand, studievägledare och projektkoordinator berättar och svara på frågor.

Algoritmer

Presentatör: Olof Mogren

Abstract:
Maskininlärning handlar om hur man får datorer att bli bättre på att lösa en uppgift genom att observera data. Det kan handla om att förutsäga när en influensa-epidemi är på väg att bryta ut genom att se vilka termer folk använder i en sökmotor, eller att föreslå de produkter som just du är ute efter när du shoppar på nätet.
Maskininlärning är ett område inom datavetenskap, med starka kopplingar till statistik. Det är en av de viktigaste delarna av artificiell intelligens och det har gjorts fantastiska framsteg inom området de senaste åren, både genom förbättrade algoritmer, tillgänglighet till stora datamängder samt snabbare hårdvara.
Algoritmer är ett annat (om än närbesläktat) område som ligger inom samma forskargrupp på Chalmers. Här handlar det om att hitta skalbara lösningar som gör det möjligt att lösa problem som är svåra på grund av begränsad beräkningskapacitet eller minneskapacitet. Det kan vara ganska klurigt, men det är också det som gör det roligt!
I den här presentationen kommer ni att få se några intressanta (och roliga) exempel på områden där maskininlärning och algoritmer är till hjälp, och ni kommer få en överblick över vilken forskning som sker inom området på Chalmers, samt vilka kurser som är relaterade inom algoritmer, maskininlärning och artificiell intelligens.