Veckoplanering

Aktuellt och detaljerat schema för nedanstående aktiviteter hittar du i TimeEdit.

Läsperiod 1:

Lv 1 (v36) Lv 2 (v37) Lv 3 (v38) Lv 4 (v39) Lv 5 (v40) Lv 6 (v41) Lv 7 (v42) Lv 8 (v43)
Översikt 1 Översikt 2 Översikt 3 Översikt 4 Översikt 5 Översikt 6 Översikt 7 Översikt 8
Föreläsning 1 Föreläsning 4 Föreläsning 7 Föreläsning 9 Föreläsning 10 Föreläsning 12   Föreläsning 14
Föreläsning 2 Föreläsning 5 Föreläsning 8   Föreläsning 11 Föreläsning 13    
Föreläsning 3 Föreläsning 6            
Konsultation 1 Konsultation 2 Konsultation 3   Konsultation 4 Konsultation 5 Konsultation 6  
  Simulering 1 Simulering 2   Simulering 4 Simulering 5 Simulering 6  
    Simulering 3       Simulering 7  
      Laboration 1       Laboration 2

Läsperiod 2:

Lv 1 (v45) Lv 2 (v46) Lv 3 (v47) Lv 4 (v48) Lv 5 (v49) Lv 6 (v50) Lv 7 (v51) Lv 8 (v1)
Översikt 9 Översikt 10 Översikt 11 Översikt 12 Översikt 13 Översikt 14 Översikt 15 Översikt 16
Dugga Föreläsning 16 Föreläsning 18 Föreläsning 19 Föreläsning 20 Föreläsning 22 Föreläsning 23 Föreläsning 25
Föreläsning 15 Föreläsning 17     Föreläsning 21   Föreläsning 24 Föreläsning 26
               
Konsultation 7     Konsultation 8 Konsultation 9 Konsultation 10 Konsultation 11  
Simulering 8 Simulering 9   Simulering 11 Simulering 12 Simulering 13    
  Simulering 10            
    Laboration 3     Laboration 4 (D,E) Laboration 4 (M,*)