Laborationer

Allmän information

Laborationerna (4 st) är obligatoriska. De två första går i läsperiod 1 i ett kurslaboratorium på campus Johanneberg. De två sista laborationerna går i läsperiod 2 i kurslaboratorier på campus Lindholmen.

Laborations-PM består av ett häfte för hela laborationsserien och delas ut under läsvecka 1. Det finns även att hämta som PDF-fil via kursens resurssida.

Laborationerna kräver mycket förarbete som dels utförs hemma och dels under de handledda simulatorövningarna (se nedan). Vid simulatorövningarna och vid laborationerna arbetar man i grupper om två personer. De som önskar arbeta ihop placerar sig vid första simulatorövningstillfället tillsammans vid en dator. Övriga indelas i 2-personsgrupper av handledaren. Samma gruppindelning gäller sedan normalt vid laborationerna.

Laborationerna innehåller hemuppgifter (se respektive laborations-PM), som skall vara lösta och uppvisade före laborationstillfället. I början av varje laborationstillfälle genomför de närvarande studenterna även ett individuellt test, som är till för att kontrollera förberedelsearbetet. Ett urval av testfrågorna finns tillgängliga i förväg via PingPong, och kan provköras hur många gånger som helst. Vi förutsätter att du kommer väl förberedd till laborationstillfället!

Provkör laborationens kontrollfrågor här. (OBS! Vid provkörning ges ingen återkoppling avseende korrektheten i dina svar)

En handledare gör en bedömning (godkänner eller underkänner) av arbetet under laborationen. När alla moment i en laboration är nöjaktigt genomförda så godkänns hela laborationen genom att handledaren daterar och signerar laborations-PM samt markerar delmålet som godkänt i PingPong.

Slarva inte bort framsidan på laborations-PM då den innehåller kvittens på att laborationen är genomförd och godkänd. Kontrollera även att motsvarande delmål för examination uppdaterats korrekt i PingPong.

Simulatorövningar

Simulatorövningarna är inte obligatoriska, men de är viktiga som hjälp vid laborationsförberedelsena.  Dessa övningar startar läsvecka 2, i läsperiod 1.

På simuleringsövningarna använder du arbetsboken för Digiflisp (ARB) samt simulatorer och utvecklingsverktyg för digitala kretsar och FLIS-processorn (SIM). Programvara för simulatorer och utvecklingsverktyg finns installerat på datorerna i övningssalarna, dock endast för Windows operativsystem. Programvara för din egen bärbara/stationära dator finns för Windows, Mac och Linux, och kan laddas ner via kursens resurssida.

Kom ihåg att arbetet du utför med simulatorer och utvecklingverktyg i på din egen dator eller på datorerna i övningssalen många fall skall användas vid laborationstillfället. Kopiera därför alltid nya och uppdaterade arbetsfiler till ditt studentkonto.

Bokning av laborationstider

Då våra två kurslaboratorier har olika kapacitet kommer bokningar av laborationstider att behöva göras på två olika sätt:

Bokning av laborationstider görs genom att du och din labbpartner anmäler er till en av de projektgrupper som är tillgängliga för ert program. Varje projektgrupp hör till en given konstellation. Observera att du måste vara inloggad på PingPong för att kunna få tillgång till denna funktionalitet.

Din gruppanmälan gör du här.

OBS! Är du p g a sjukdom eller annan angelägen orsak förhindrad att delta vid ett laborationstillfälle skall detta snarast meddelas till laborationschefen.

Följande gäller för de olika konstellationerna av laborationspass i läsperiod 1:

Dataprogrammet (TIDAL)

Da: Tisdag 22/9 och 20/10 kl 13:15-17:00

Db: Onsdag 23/9 kl 13:15-17:00 samt 21/10 kl 08:00-11:45

Dc: Tisdag 22/9 kl 17:15-21:00 samt 20/10 kl 17:15-21:00 (gemensam med Mc)

Elektroprogrammet (TIELL)

Ea: Måndag 21/9 kl 13:15-17:00 samt 19/10 kl 13:15-17:00

Eb: Tisdag 22/9 kl 08:00-11:45 samt 20/10 kl 08:00-11:45

Mekatronikprogrammet (TIMEL)

Ma: Måndag 21/9 kl 17:15-21:00 samt 19/10 kl 08:00-11:45

Mb: Onsdag 23/9 kl 08:00-11:45 samt 21/10 kl 13:15-17:00

Mc: Tisdag 22/9 kl 17:15-21:00 och 20/10 kl 17:15-21:00 (gemensam med Dc)

 

Följande gäller för de olika konstellationerna av laborationspass i läsperiod 2:

Dataprogrammet (TIDAL)

Da: Torsdag 19/11 kl 08:15-12:00 och torsdag 10/12 kl 08:15-12:00

Db: Torsdag 19/11 kl 17:15-21:00 och tisdag 15/12 kl 17:15-21:00  (gemensam med Eb och Mb)

Elektroprogrammet (TIELL)

Ea: Måndag 16/11 kl 08:15-12:00 och onsdag 9/12 kl 08:15-12:00

Eb: Torsdag 19/11 kl 17:15-21:00 och tisdag 15/12 kl 17:15-21:00  (gemensam med Db och Mb)

Mekatronikprogrammet (TIMEL)

Ma: Tisdag 17/11 kl 13:15-17:00 och torsdag 17/12 kl 08:15-12:00

Mb: Torsdag 19/11 kl 17:15-21:00 och tisdag 15/12 kl 17:15-21:00  (gemensam med Db och Eb)

Laborationslokal

Laboration 1 och 2:

Institutionen för data- och informationsteknik (DoIT).
Labb Datorteknik, sal 4225, plan 4, EDIT-huset, campus Johanneberg.
(Rött tegelhus med antenner på taket, väster om den stora parkeringsplatsen vid Gibraltargatan.)

Transport från Lindholmen: Tag buss 16 vid campus Lindholmen, stig av vid campus Johanneberg, hållplats "Chalmers".
Laborationslokalen nås enklast från ingången till institutionen vid Rännvägen 6. Från hallen är det tillfälligt skyltat till laborationslokalen.

Se detaljer på denna karta.

Laboration 3 och 4:

Kurslaboratorierna Bryggan, Gnistan och Loggen, plan 2, hus Jupiter, campus Lindholmen.