Tentamen

Allmän information

Kursens innehåll examineras medelst en skriftlig tentamen på hela kursen. Betyg (U, 3-5) på kursen ges baserat på tentamensresultatet.

Då kursen sträcker sig över två läsperioder erbjuds en dugga halvvägs in i kursen, i början av läsperiod 2. Duggan är inte ett obligatoriskt moment i kursen men det rekommenderas (av såväl lärare som tidigare studenter) att kursdeltagaren utnyttjar denna möjlighet, då resultatet från duggan kommer att kunna tillgodoräknas vid den skriftliga tentamen i slutet av kursen (se nedan).

Resultat

Dina resultat på de olika examinationsmomenten kan du se i PingPong.

Inför tentamen

Checklista med viktiga kunskaper, och ett flertal gamla tentor, kan laddas ner från kursens resurssida.

Godkända hjälpmedel

På duggan är inga hjälpmedel tillåtna.

På den skriftliga tentamen är följande hjälpmedel tillåtet:

Tillgodoräknande av dugga

Duggan omfattar den del av kursen om behandlar digitalteknik, i första hand med avseende på representation av tal, aritmetik, Boolesk algebra, samt analys och konstruktion av kombinatoriska nät och sekvensnät.

Tentamen har en del om digitalteknik som ämnesmässigt motsvarar duggan, och som utgör drygt 40% av maxpoängen på tentamen. Vid beräkning av slutpoäng på tentamen används resultatet från duggan om digitalteknikdelen på tentamen skulle utelämnas eller om resultatet på den delen skulle vara sämre.

Exempel på hur digitalteknikdelen på tentamen kan se ut finns i de gamla tentor som kan laddas ner från kursens resurssida.
(se uppgift 2-4 i tentor från april 2015 och framåt, uppgift 1-3 i äldre tentor).

Datum för dugga och tentamen

Dugga ges måndag 2 november 2016, kl. 15:15-17:15.

Ordinarie tentamen ges lördag 9 januari 2016, kl. 08:30-12:30.

Första omtentamen ges 7 april 2016. Andra omtentamen ges 18 augusti 2016.

Såväl dugga som tentamen ges i hus Saga, campus Lindholmen. Lokal anslås i Sagas entré.

Kom ihåg att anmäla dig till dugga och tentamen för att vara säker på att få en plats.

Duggaanmälan görs via PingPong.

Tentamensanmälan görs via Studentportalen.