Hemsidan
Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Christer Carlsson

Uppdaterad:
2 Nov, 2015

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550-Objektorienterad programvaruutveckling IT,fk
Informationen på dessa WWW-sidor hänför sig till
kurstillfället som går höstterminen 2015. 

Laborationer

All redovisning och kontroll av laborationer sker via Fire.

Instruktioner för inlämning:

Ni skall vara två personer i varje grupp.

Då det gäller Java, skall endast .java-filerna lämnas in. De läggs i Fire en och en. Inga .class- eller .doc-filer skall lämnas in.

Bara de filer ni skrivit själva och de som du ändrat i lämnas in. Det övriga filerna har ju lab-rättarna redan.

Då det gäller textbaserade inlämningsuppgifter, så skall de lämnas in som enkla textfiler (.txt-filer) eller som .pdf-filer.
Skicka alltså inte in Word-filer (.doc) eller filer i andra icke-standardformat.

Här hittar du handledningstiderna och vem som handleder.

För att få tillgång till en datorarbetsplats under dessa handledda tider bokar ni er på en särskild bokningslista, som finns uppsatt på anslagstavlan i källarvåning i Linsen. Markera bokning med gruppnummer. Observera att varje grupp bara skall boka ett pass åt gången. Först när detta pass är slutfört kan nästa pass bokas.

 • Lab 1: Att använda ett ramverk för Snake, Tetris och liknande.

  Sista inlämningsdag för deluppgift 1: måndag 9 nov kl 23:59
  Sista godkännandedag för del 1: onsdag 18 nov kl 23:59.
  Sista inlämningsdag för deluppgift 2: torsdag 19 nov kl 23:59.
  Sista godkännandedag för lab 1: torsdag 26 nov kl 23:59.

 • Lab 2: Geometriska former.

  Sista inlämningsdag för deluppgift 1: tisdag 24 nov kl 23:59
  Sista godkännandedag för del 1: måndag 30 nov kl 23:59.
  Sista inlämningsdag för deluppgift 2: torsdag 3 dec kl 23:59.
  Sista godkännandedag för lab 2: torsdag 10 dec kl 23:59.

 • Lab 3: Refaktorering av spelramverket.
  Här finns den färdiga kod som ni utgår från.

  Labben skall lämnas in i Fire, men även redovisas för handledare innan sista inlämningsdag (se nedan).
  Vid redovisningen skall samtliga medlemmar i labgruppen ska vara närvarande och kunna svara på frågor om hur ni genomfört laborationen.
  Redovisningen sker i samband med ordinarie handledningstillfällen.

  Sista inlämningsdag: fredag 18 dec kl 23:59.
  Sista godkännandedag: fredag 15 jan 2016 kl 23:59.