Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Christer Carlsson

Uppdaterad:
2 Nov, 2015

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550-Objektorienterad programvaruutveckling IT,fk
Informationen på dessa WWW-sidor hänför sig till
kurstillfället som går höstterminen 2015. 

Kursansvarig

Christer Carlsson      rum 6128 EDIT-huset, tfn: 772 10 38, email: carlsson@chalmers.se

Handledare

Joel Hultin joelhu'at'student.chalmers.se
Ivar Josefsson     jivar'at'student.chalmers.se
Erik Jungmark jungmark.erik'at'gmail.com
Erik Norlander e.olof.norlander'at'gmail.com
Jonathan Orrö orro'at'student.chalmers.se
Andreas Wieden      wian42'at'student.chalmers.se

Kursens mål

Se studieportalen.

Kurslitteratur

Kursutvärderare

Albin Bååw email: baawa'at'student.chalmers.se
Victoria Eidenvall email: viceid'at'student.chalmers.se
Anna Källsgård     email: annakal'at'student.chalmers.se
Björn Langborn email: langborn'at'student.chalmers.se
Josefin Ulfenborg      email: josulf'at'student.chalmers.se