Kontaktinformation

Frågor som relaterar till kursinnehåll och laborationsuppgifter besvaras i första hand av föreläsaren i samband med föreläsningar och konsultationspass. Frågor som rör laborationsuppgifter kan också besvaras av kursassistenter i samband med simuleringsövningar. Frågor som relaterar till bokning av laborationspass besvaras i första hand av laborationschef.

För personliga möten vänligen boka tid via email. Föreläsare och laborationschef har även arbetsuppgifter på campus Johanneberg, och finns därför inte alltid tillgängliga på sina kontor i hus Jupiter.

Jan Jonsson - examinator och föreläsare

Titel :   Biträdande professor
Telefon :   772 5220
Kontor : rum 439, plan 4, hus Jupiter
Email : janjo@chalmers.se

Lennart Hansson - laborationschef

Titel :   Forskningsingenjör
Telefon :   772 1681
Kontor : rum 441, plan 4, hus Jupiter
Email : lennart.hansson@chalmers.se