Seminarier inom Datorteknik och Datavetenskap

Vad kommer sen? Vad innebär egentligen datavetenskap, datateknik, informationsteknik? Vad ska jag bli när jag blir stor? Vilka kurser och inriktningar vill jag läsa?

Vi, Niklas Broberg tillsammans med programledningarna för Datavetenskap (Ana), Datateknik (Roger), samt Informationsteknik (Wolfgang), välkomnar alla förstaårsstudenter på programmen Datavetenskap (GU), Datateknik (civilingenjör) och Informationsteknik (civilingenjör) till en serie lunchseminarier som syftar till att ge svar på av dessa frågor. Vid varje seminarium går vi igenom ett vetenskapligt område inom D&IT och tittar på:

Seminarierna kommer hållas varannan vecka under resten av läsåret, över en lunchrast, och under höstterminen ses vi på torsdagar. Programmen bjuder på lunchbaguetter till dem som närvarar.

Information om respektive seminarium

Introduktion

Presentatör: Niklas Broberg

Abstract:
Vid detta seminarium kommer jag (Niklas) att presentera:

  • de stora dragen i hur era respektive utbildningar är uppbyggda.
  • vad som, på ett övergripande plan, skiljer de tre studieprogrammen åt.
  • hur institutionen för Datorteknik och Datavetenskap, där vi era lärare arbetar, fungerar.
  • vad ni kommer att möta under resten av seminarieserien.

Anteckningar: [pdf]

Mer information om studieprogrammen:
Datavetenskap
Datateknik
Informationsteknik

Programmering

Presentatör: Niklas Broberg

Abstract:
Vi mjukstartar vår seminarieserie med att prata om programmering, ett område ni alla redan kommit i kontakt med. Vilka olika former av programmering kommer ni stöta på under er utbildning? Vad skiljer de tre studieprogrammen åt? Vilka möjligheter finns till fördjupning? Hur förhåller sig programmeringen till andra områden inom D&IT?

Anteckningar: [pdf]

Obligatoriska Kurser - DV
DIT440 - Introduktion till funktionell programmering
DIT012 - Imperativ programmering med grundläggande objektorientering
DIT952 - Objektorienterad programmering och design (OBS: Länkarna går till förra årets kurs DIT950)
Obligatoriska Kurser - D
TDA555 - Introduktion till funktionell programmering
DAT043 - Objektorienterad programmering
EDA481 - Programmering av inbyggda system
Obligatoriska Kurser - IT
TDA545 - Objektorienterad programvaruutveckling
TDA550 - Objektorienterad programvaruutveckling, fortsättningskurs
DAT016 - Programmering av inbyggda system
Valbara Kurser
TDA367 / DIT212- Objektorienterat programmeringsprojekt [obl. IT, valbar D/DV]
DAT290 / DIT214 - Datatekniskt projekt [obl. D, valbar DV/IT]
DIT152 - Programmering av inbyggda system [valbar DV]
TDA452 - Funktionell programmering [valbar IT]
TDA342 / DIT260 - Advanced Functional Programming

Digital konstruktion och Inbyggda system

Presentatör: Lars Svensson

Abstract:
Vart vi än vänder oss omges vi av datoriserade manicker: på skrivbordet, på soffbordet, på väggen i vardagsrummet, i fickan, i bilen… och detta är bara de som vi ser på nära håll: varken telenätet, elnätet, vattenförsörjningen, transportsystemen eller det mesta av industriproduktionen skulle fungera utan inbyggda elektronik- och datorsystem, i alla fall inte effektivt. Området "Digital konstruktion och inbyggda system" handlar om alla dessa manicker och om hur man konstruerar dem så att de erbjuder nödvändig flexibilitet, prestanda och batteritid. Vi rör oss från enstaka transistorer och grindar upp till enklare processorkärnor, där området "Datorarkitektur" tar vid; men även mot områden där prestanda- och effektkrav är alltför tuffa för processorlösningar.

Anteckningar: [pdf]

Funktionell programmering

Presentatör: Josef Svenningsson och Emil Axelsson

Abstract:
Problemlösning med dator är det ni förväntas lära er de närmaste åren. Funktionell programmering är ett väldigt kraftfullt verktyg för sådan problemlösning, som låter oss fokusera på själva problemet snarare än på detaljer kring hur datorn ska utföra jobbet. Idag ser vi en ökad användning av funktionell programmering inom områden såsom telekommunikation, finansmarknad och web-programmering. Vi kommer att ge en överblick över området och presentera några exempel på resultat, projekt och kurser inom området, som har sitt ursprung här i Göteborg.

Algoritmer

Presentatör: Olof Mogren

Abstract:
Maskininlärning handlar om hur man får datorer att bli bättre på att lösa en uppgift genom att observera data. Det kan handla om att förutsäga när en influensa-epidemi är på väg att bryta ut genom att se vilka termer folk använder i en sökmotor, eller att föreslå de produkter som just du är ute efter när du shoppar på nätet.
Maskininlärning är ett område inom datavetenskap, med starka kopplingar till statistik. Det är en av de viktigaste delarna av artificiell intelligens och det har gjorts fantastiska framsteg inom området de senaste åren, både genom förbättrade algoritmer, tillgänglighet till stora datamängder samt snabbare hårdvara.
Algoritmer är ett annat (om än närbesläktat) område som ligger inom samma forskargrupp på Chalmers. Här handlar det om att hitta skalbara lösningar som gör det möjligt att lösa problem som är svåra på grund av begränsad beräkningskapacitet eller minneskapacitet. Det kan vara ganska klurigt, men det är också det som gör det roligt!
I den här presentationen kommer ni att få se några intressanta (och roliga) exempel på områden där maskininlärning och algoritmer är till hjälp, och ni kommer få en överblick över vilken forskning som sker inom området på Chalmers, samt vilka kurser som är relaterade inom algoritmer, maskininlärning och artificiell intelligens.

Datorarkitektur - konstruktionsprinciper för datorsystem

Presentatör: Per Stenström

Abstract:
Datorer har genomgått en mycket imponerande utveckling sedan den första elektroniska datorn såg dagens ljus 1946 och fram till idag. Den har blivit miljontals gånger snabbare, mindre, åtminstone 10 000 gånger effektsnålare och tillförlitligare på ca 60 år. Detta seminarium behandlar denna hissnande utveckling och belyser några viktiga principer för att konstruera snabba datorer med lite inblick i aktuell forskning. Vi avslutar med att presentera kursutbud inom ämnet för de som tycker detta är ett spännande område.

Matematisk modellering

Presentatör: Dag Wedelin

Abstract: Matematisk modellering kan sägas vara länken mellan matematiken och verkligheten, där man ofta behöver arbeta kreativt för att hitta användbara förenklingar. I detta lunchföredrag vill jag ge lite personliga exempel, bland annat från mitt eget arbete med optimering för flygbolag. Jag vill också illustrera hur matematiskt tänkande, inklusive den viktiga förmågan att se saker på ett matematiskt sätt, hänger ihop med mycket av vad vi gör inom datavetenskapen. Jag vill även förutom den kurs i matematisk modellering och problemlösning som jag själv ger i tvåan, kort beskriva inriktningar inom utbildningen där datavetenskap och matematik går hand i hand, och hur detta i högsta grad ligger i tiden.

Interaktionsdesign

Presentatör: Staffan Björk

Abstract: Datorprogram och appar används allt mer i alla vår vardag, och till allt mer saker från att sköta bankärenden till att spela spel och titta på filmer. Det gör att det blir allt viktigare att det är lätt för folk att använda dom och i många fall att det är roligt eller trevligt att göra så. Interaktionsdesign är området som fokuserar på hur man tar hänsyn till dom som faktiskt ska använda programmen och hur man kombinerar krav på att saker ska vara lättanvända eller roligt tillsammans med tekniska och funktionella krav. Seminarier kommer presentera området samt ett antal av kurserna som ges på Chalmers och GU inom området.

Nätverk och distribuerade system

Presentatör: Philippas Tsigas

Abstract: Distributed systems are becoming the centre of a model for the provision of critical resources (transportation, energy, water and food). This is driven purely by the understanding of the inherent weaknesses of existing systems, in response to new challenges due to climate changes and resource scarcity. At the same time there is an increasing understanding of how local networked systems can introduce sustainable solutions to the existing productions systems while acting as a catalyst for social innovation and as sources of social connectedness, citizen engagement and community resilience. Furthermore, as more and more devices (sometimes called simply "things") have started to get connected to the Internet, we base an increasing percentage of our activities on them; e.g. we use "things" connected to the Internet for our entertainment, communication, financial services.

In this talk I will describe why the area of Networks and Distributed Systems is a must study one for computer scientists and engineers and I will say a few words about the Distributed Systems Study Profile of our Computer Systems and Networks master's program.

Foundations of Computing

Presentatör: Ana Bove

Abstract: In 1928 David Hilbert posed a challenge known as the Entscheidungsproblem (decision problem). In simple terms, the problem asked for an "effectively calculable" procedure to determine whether a given statement is provable from the axioms using the rules of logic. But what did "effectively calculable" mean?

In 1936, Alonzo Church and Alan Turing independently showed that a general solution to the Entscheidungsproblem is impossible. Church's work assumes that the notion of "effectively calculable" is captured by the functions that can be defined in the lambda calculus. Turing's work assumes the notion is captured by the functions computable by a Turing machine. Lambda calculus and Turing machines were proved to be two equivalent models of computations, that is, they accurately characterised those functions or procedures that can be computed (Church–Turing thesis).

In this talk we will look back at the origins of modern computer science and in particular its connection with logic. What is the relation between propositions and types? between proofs and programs? between proof simplification and evaluation of programs? What are dependent types? How can we use them to proof correction of programs? or even better, to define programs that are correct by construction?

Data Science

Presentatör: Graham Kemp

Abstract: Data Science is concerned with extracting meaning from big data. It is a field that has grown rapidly in recent years as a result of the increasing availability of large data sets, and the opportunities and challenges that these present. Central topics within Data Science include data mining, machine learning, databases, and the application of data science methods in natural sciences, life sciences, business, humanities and social sciences, as well as in industry and society.

Programvaruteknik

Presentatör: David Sands

Abstract: Software can do amazing things, but it can be amazingly difficult to get right. Getting it wrong (as so often happens) causes product development to go over budget, is responsible for most security holes, and can be potentially life-threatening when it affects safety-critical systems.

Software technology is the science of getting software right, by the design of better programming languages, programming tools, and programming and testing techniques. In this talk I’ll give an overview of software technology — from the epic failures of our time to our ongoing research successes at Chalmers. Along the way I’ll provide landmarks and pointers to courses that will help you navigate the coming years.

Software Engineering

Presentatör: Agneta Nilsson

Abstract: Software Engineering – eller mjukvaruutveckling - definieras som ”tillämpningen av en systematisk, disciplinerad och mätbar metod för utvecklandet, användandet och underhållet av programvara”. Mjukvaruutveckling utgör en allt viktigare beståndsdel i innovation, produktion och tjänster för såväl privata som offentliga aktörer. Effektiv mjukvaruutveckling med hög kvalitet, produktivitet och kommersiell träffsäkerhet är avgörande för näringslivets konkurrenskraft samt för en effektiv verksamhet i offentlig sektor. Behovet av en effektiv mjukvaruutveckling är därmed gemensamt för en lång rad aktörer inom vitt skilda områden inför utmaningen att hänga med i utvecklingen och optimera sin verksamhet efter ständigt nya förutsättningar. På seminaret kommer vi att prata mer om vilka olika kunskapsområden som ingår i mjukvarutveckling och hur dessa är relaterade till ovanstående utmaningar.

Datasäkerhet

Presentatör: Magnus Almgren

Abstract: Datorer finns överallt - men kan man lita på dem?

Alla vet vad en dator är! Man surfar för att hitta information eller för förströelse. Men också andra delar av samhället är beroende av datorer. Elförsörjning och mobiltelefoni är två bra exempel. I tidningarna står ofta om datorattacker. Men vad är en datorattack? Hur fungerar den? Vad görs inom forskningen för att upptäcka attacker och vad finns det för kurser på GU och Chalmers för att lära sig mer?

Datorgrafik

Presentatör: Ulf Assarsson

Abstract: Föredraget kommer att gå igenom, på populärvetenskaplig nivå men ur tekniskt perspektiv, framtidens grafiktekniker (om c:a 10 år) för spel och film. Föredraget börjar med en kort genomgång hur dagens grafik skapas, svårigheter, och avslutas med framförallt s k Free Viewpoint Video och midair displays.

Avslutning

Presentatör: Niklas Broberg

Abstract: TBA