Seminarier inom Datorteknik och Datavetenskap 19/20

Vad kommer sen? Vad innebär egentligen datavetenskap, datateknik, informationsteknik? Vad ska jag bli när jag blir stor? Vilka kurser och inriktningar vill jag läsa?

Vi, programledningarna för Datavetenskap (Ana), Datateknik (Roger), samt Informationsteknik (Niklas), välkomnar alla förstaårsstudenter på programmen Datavetenskap (GU), Datateknik (civilingenjör) och Informationsteknik (civilingenjör) till en serie lunchseminarier som syftar till att ge svar på av dessa frågor. Vid varje seminarium går vi igenom ett vetenskapligt område inom D&IT och tittar på:

Seminarierna kommer hållas ca. varannan vecka under L1 och L2 med start läsvecka 3. Tiden är vanlitvis 12:00-13:00. Vi rekommenderar alla studenter i årskurs 1 att prenumererar på kursen i TimeEdit (kurskod: InfoD-IT-Dv1, kursnamn: Seminar D IT Dv1). Programmen bjuder på lunchbaguetter till dem som närvarar (veganska och vegetariska alternativ finns).

Information om respektive seminarium

Introduktion

Presentatör: Niklas Broberg

Abstract:
Vid detta seminarium kommer jag (Niklas) att presentera:

  • de stora dragen i hur era respektive utbildningar är uppbyggda.
  • vad som, på ett övergripande plan, skiljer de tre studieprogrammen åt.
  • hur institutionen för Datorteknik och Datavetenskap, där vi era lärare arbetar, fungerar.
  • vad ni kommer att möta under resten av seminarieserien.

Mer information om studieprogrammen:
Datavetenskap
Datateknik
Informationsteknik

PowerPoint Slides: [Introduktion]

Programmering

Presentatör: Niklas Broberg

Abstract:
Vi mjukstartar vår seminarieserie med att prata om programmering, ett område ni alla redan kommit i kontakt med. Vilka olika former av programmering kommer ni stöta på under er utbildning? Vad skiljer de tre studieprogrammen åt? Vilka möjligheter finns till fördjupning? Hur förhåller sig programmeringen till andra områden inom D&IT?

Obligatoriska Kurser - DV
DIT440 - Introduktion till funktionell programmering
DIT012 - Imperativ programmering med grundläggande objektorientering
DIT952 - Objektorienterad programmering och design
Obligatoriska Kurser - D
TDA555 - Introduktion till funktionell programmering
EDA452 - Grundläggande datorteknik
DAT043 - Objektorienterad programmering
EDA482 - Maskinorienterad programmering
Obligatoriska Kurser - IT
TDA548 - Objektorienterad programvaruutveckling
TDA552 - Objektorienterad programering och design
EDA433 - Grundläggande datorteknik
DAT017 - Maskinorienterad programmering
Valbara Kurser
TDA367 Objektorienterat programmeringsprojekt [obl. IT, valbar D/DV]
TDA383/DIT390 Parallel programmering [valbar DV, D, IT]
DAT290 Datatekniskt projekt [obl. D, valbar DV/IT]
DIT152 Programmering av inbyggda system [valbar DV]
TDA452 Funktionell programmering [valbar IT]
TDA342 / DIT260 - Advanced Functional Programming

PowerPoint Slides: [Programmeing]

Funktionell programmering

Presentatör: John Hughes

Abstract: Why Functional Programming Matters

More than 25 years ago, I published “Why Functional Programming Matters”, a manifesto for functional programming that has become my most widely read article. However, the subject is much older than that! In this talk I will dive into the history of the subject, which dates back to the 1930s, and discuss some personal “selected highlights”, including some examples of my own work.

PowerPoint Slides: [Why Funtional Programming Matters]

Digital konstruktion och Inbyggda system

Presentatör: Per Larsson-Edefors

Abstract:
Vart vi än vänder oss omges vi av datoriserade manicker: på skrivbordet, på soffbordet, på väggen i vardagsrummet, i fickan, i bilen… och detta är bara de som vi ser på nära håll: varken telenätet, elnätet, vattenförsörjningen, transportsystemen eller det mesta av industriproduktionen skulle fungera utan inbyggda elektronik- och datorsystem, i alla fall inte effektivt. Området "Digital konstruktion och inbyggda system" handlar om alla dessa manicker och om hur man konstruerar dem så att de erbjuder nödvändig flexibilitet, prestanda och batteritid. Vi rör oss från enstaka transistorer och grindar upp till enklare processorkärnor, där området "Datorarkitektur" tar vid; men även mot områden där prestanda- och effektkrav är alltför tuffa för processorlösningar.

PowerPoint Slides: [Digital elektronik och inbyggda system]

Algoritmer

Presentatör: Birgit Grohe

Abstract:
Vad är en algoritm? Var finns algoritmer i vår vardag? Hur skapar man algoritmer? Hur förhåller sig programmering, problemlösning och algoritmer till varandra? Varför är det viktig med bra algoritmdesign och varför går inte alla problem bara att lösa med en större dator? Vi tittar på några klassiska exempel för algoritmer, lite historia kring begreppet och metoderna samt nutida exempel där algoritmer spelar en avgörande roll. Det ges också information vilka kurser som finns för er inom området och kort om oss som undervisar och forskar inom ämnet.

PowerPoint Slides: [Algoritmer]

Programvaruteknik

Presentatör: Sandro Stucki

Abstract: This lunch lecture will give an introduction to the research questions around Software Technology.

When working on Software Technology we deal with a broad range of methods and tools that aim to make development of trustworthy software more of a science rather than an art. As we all know, when software is developed without sufficient foresight and clear methodology, it often ends up being a mess with many faults. There are certain applications where faults in software are more than just a nuisance. For examples, software in cars, medical devices or power stations can have life threatening consequences; while faults in the implementation of internet services, e.g. social networks, can lead to breaches of privacy.

The lunch lecture will relate the research questions mentioned above to relevant courses that you can choose in your programmes.

PowerPoint Slides: [Programmeing]

Datorarkitektur - konstruktionsprinciper för datorsystem // New Master´s program in High Performance Computer Systems

Presentatörer : Pedro Petersen Moura Trancoso

Abstract:
Datorer har genomgått en mycket imponerande utveckling sedan den första elektroniska datorn såg dagens ljus 1946 och fram till idag. Den har blivit miljontals gånger snabbare, mindre, åtminstone 10 000 gånger effektsnålare och tillförlitligare på ca 60 år. Detta seminarium behandlar denna hissnande utveckling och belyser några viktiga principer för att konstruera snabba datorer med lite inblick i aktuell forskning. Vi avslutar med att presentera kursutbud inom ämnet för de som tycker detta är ett spännande område.

About the Master´s program: Traditionally, high-performance​ computer systems are used in supercomputers. Today and in the future, high-performance computers will be ubiquitous in autonomous vehicles using machine learning, in data centers fueling telecom, and in IoT infrastructures to analyze huge volumes of data. The challenge is to design software and hardware for them to meet demanding power and energy constraints. Being able to develop and exploit such systems and bring them to the market will be the key for the success of future use of computing. Read more here about the Master´s program in High Performance Computer Systems

PowerPoint Slides: Computer Architecture

Datorgrafik

Presentatör: Ulf Assarsson

Abstract: Föredraget kommer att gå igenom, på populärvetenskaplig nivå men ur tekniskt perspektiv, framtida datorgrafiktekniker för spel och film. Föredraget börjar med en kort genomgång hur dagens grafik skapas samt svårigheter, följt av s k Free Viewpoint Video, midair displays och en utblick över framtiden - både på kort och lång sikt.

PowerPoint Slides: [Realistic Real-time Rendering Today and in the Future]