Chalmers

EDA351: Kretselektronik för D3 och Z3 (7,5hp)
Kursinformation (uppdaterad 2012-01-17)


ALLMÄNT:

KURSLEDNING:

EXAMINATION:

LÄRANDEMÅL:

Mål för Repetition
Teknologen ska kunna ...
* tillämpa grundläggande kretsnätsanalys för
    - likspänning och växelspänning (jw-metoden)
    - spännings- och strömkällor, linjära komponenter (R, C, L) samt icke-linjära (transistorer, dioder)
    - metodik för att anpassa icke-linjära komponenter till linjära system

* hjälpligt tillämpa grundläggande nätanalys för frekvensberoende överföringsfunktioner

* redovisa, på ett övergripande sätt, operationsprinciperna för de centrala elektroniska komponenterna; kapacitansen (elstatik), dioden (halvledarteknik) samt MOSFET-transistorn (halvledarteknik)

Mål för Analoga kretsar
Teknologen ska kunna ...
* genomföra en enkel analys av ett enkelt förstärkarsteg med avseende på de grundläggande elektriska förstärkaregenskaperna vid
    - arbetspunkten, d.v.s. ström, spänning, impedanser
    - småsignalsoperation, d.v.s. transkonduktans, förstärkning, linjaritet

* hjälpligt genomföra en enkel analys av ett enkelt förstärkarsteg med avseende på
    - alternativa sätt att implementera en lastresistans, t.ex. med en strömkälla
    - frekvensberoende förstärkaregenskaper, genom påverkan från kapacitanser på överföringsfunktionen

* redovisa, på ett övergripande sätt, hur
    - ström alternativt spänning används som informationsbärare mellan förstärkarsteg
    - systemaspekter som kaskadkoppling och återkoppling påverkar ett förstärkarsteg

Mål för Digitala kretsar
Lärandemål för digitalkretsblocket. Teknologen ska kunna ...
* genomföra en enkel analys av den enklaste digitala grindkretsen (CMOS-inverteraren) med avseende på
    - storsignalbeteende hos transistorerna
    - upp- och urladdningsförlopp med antagande om lastkapacitans
    - första-ordningens fördröjning och effektutveckling

* förklara hur grindfördröjning påverkas av transistorkretsens topologi och transistorernas storlekar

* redovisa, på ett övergripande sätt, funktionen hos kretsar för SRAM-minnen och kretsar för synkronisering, d.v.s. vippor

Mål för Ledningar i digitala system
Lärandemål för ledningsblocket. Teknologen ska kunna ...
* redogöra för vad som är utmärkande för de två kategorier av modeller för ledningar som används i digitala system; ledningen med förluster respektive den förlustfria ledningen

* genomföra en enkel analys av hur en digital signal påverkas i förlustfria ledningar; d.v.s. långa, breda chipsledningar och kretskortsledningar

* göra grundläggande konstruktionsval för såväl ledningar med förluster som förlustfria ledningar

* redovisa, på ett övergripande sätt, vilken betydelse stig- och falltider har för digitala system

LITTERATUR:

NEDLADDNING:

SCHEMA LP3 2011:

Schema på TimeEdit

Nr Innehåll Tid och plats pdf
VECKA 1
F1 Föreläsning 1:
Introduktion till ämnet och till kursen.
Repetition av elektromagnetiska fält, nätanalys för AC/DC, samt elektroniska komponenter
må 17/1, 13-15, ES52 ladda hem
F2 Föreläsning 2:
Fortsättning på repetition av elektromagnetiska fält, nätanalys för AC/DC, samt elektroniska komponenter
on 19/1, 13-15, ES52 ladda hem
S1 SPICE-övning 1 / Nätanalys och grundläggande simulering:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 1
   +   Gör Uppgift 1.3.1
   +   Gör Uppgift 1.5.3(a)-(e)
on 19/1, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
VECKA 2
F3 Föreläsning 3:
Ett enkelt förstärkarsteg
må 24/1, 13-15, ES52 ladda hem
S2 SPICE-övning 2 / MOSFET-transistorn och ett enkelt förstärkarsteg:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 2
   +   Gör Uppgift 2.1.1, 2.2.1 och 2.2.3 (förutom SPICE-körningen)
må 24/1, 15-19
(handledning 16-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
F4 Föreläsning 4:
Förstärkarstegets grundläggande principer
on 26/1, 13-15, ES52 ladda hem
S3 SPICE-övning 3 / Förstärkarstegets överföringskarakteristik:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 3
   +   Gör/rita upp Uppgift 3.2.1
   +   Skriv SPICE-koden i Uppgift 3.2.2
on 26/1, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
VECKA 3
F5 Föreläsning 5:
Förstärkarstegets grundläggande principer, forts.
må 31/1, 13-15, ES52 ladda hem
S4 SPICE-övning 4 / Frekvensegenskaper hos förstärkarsteget:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 4
   +   Skriv SPICE-koden i Uppgift 4.1.1
   +   Rita schemat i Uppgift 4.1.3
   +   Ta fram det analytiska uttrycket för förstärkningen i Uppgift 4.1.4(a)
   +   Ta fram det analytiska uttrycket för den övre gränsfrekvensen i Uppgift 4.2.3(a)
må 31/1, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
F6 Föreläsning 6:
Digitala kretsar
on 2/2, 13-15, ES52 ladda hem
S5 SPICE-övning - extratillfälle för övning 1-4
on 2/2, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
VECKA 4
F7 Föreläsning 7:
Digitala kretsar, forts.
må 7/2, 13-15, ES52 ladda hem
S6 SPICE-övning 5 / CMOS-inverteraren:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 5
   +   Gör Uppgift 5.1.1
   +   Skriv SPICE-koden i Uppgift 5.1.2(a)
   +   Gör Uppgift 5.2.1
må 7/2, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
  Inställt p.g.a. CHARM
hela onsdagen 9/2  
VECKA 5
F8 Föreläsning 8:
Faktaöversikt: Från integrerade kretsar till System-On-Chip
må 14/2, 13-15, ES52 ladda hem
S7 SPICE-övning 6 / Upp- och urladdning; grindfördröjning:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 6
   +   Gör Uppgift 6.1.1
   +   Gör Uppgift 6.1.2
   +   Gör Uppgift 6.1.3(a) samt 6.1.3(b)
   +   Gör Uppgift 6.1.5(a) samt 6.1.5(b)
må 14/2, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
F9 Föreläsning 9:
Ledningar i digitala system
on 16/2, 13-15, ES52 ladda hem
S8 SPICE-övning 7 / Energi och effekt:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 7
   +   Gör Uppgift 7.1.1
on 16/2, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
VECKA 6
F10 Föreläsning 10:
Analysmetoder för ledningar
må 21/2, 13-15, ES52 ladda hem
S9 SPICE-övning 8 / Inverkan av belastande kapacitanser:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 8
   +   Rita figurerna i Uppgift 8.2.1
   +   Räkna fram den ingångskapacitans som avses i Uppgift 8.2.2
   +   Räkna fram den utgångskapacitans som avses i Uppgift 8.2.3
   +   Gör Uppgift 8.3.1
   +   Rita figuren i Uppgift 8.3.4(a)
må 21/2, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
F11 Föreläsning 11:
Föreläsaren räknar...
on 23/2, 13-15, ES52 ladda hem
S10 SPICE-övning 9 / En längre ledning med förluster:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 9
   +   Skriv SPICE-koden i Uppgift 9.1.4
on 23/2, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
VECKA 7
F12 Föreläsning 12:
Designkontext för analoga kretsar
må 28/2, 13-15, ES52 ladda hem
S11 SPICE-övning 10 / Analysmetoder för förlustfria ledningar:
Obligatoriska förberedelser inför övningen är följande:
   +   Läs igenom SPICE-övning 10
   +   Gör Uppgift 10.1.1
   +   Gör samtliga deluppgifter av Uppgift 10.1.2
   +   Gör Uppgift 10.2.1
   +   Gör Uppgift 10.3.1(a) + (b)
må 28/2, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
F13 Föreläsning 13:
Designkontext för digitala kretsar
on 2/3, 13-15, ES52 ladda hem
S12 SPICE-övning - extratillfälle utan handledning
on 2/3, 15-19
Digitallabbet 4220(*)
 
VECKA 8
F14 Föreläsning 14:
Sammanfattning av kursen
må 7/3, 13-15, ES52  
S13 SPICE-övning 11 / Förstärkarens högfrekvensegenskaper:
   +   Läs igenom SPICE-övning 11
   +   Skriv SPICE-koden till Uppgift 11.1.1
   +   Gör Uppgift 11.1.2
   +   Gör Uppgift 11.2.1
   +   Skriv SPICE-koden till Uppgift 11.3.1
må 7/3, 15-19
(handledning 15-17)
Digitallabbet 4220(*)
 
S14 SPICE-övning - extratillfälle utan handledning
on 9/3, 15-19
Digitallabbet 4220(*)
 

* SPICE-övningarna sker i Datortekniks labbsalar på plan 4 i västra delen av den södra korridoren i EDIT-huset