Om kursen

Kursplan

Programvaruutveckling är centralt för en civilingenjör inom informationsteknik. Kursen presenterar det objektorienterade programmeringsparadigmet och lägger stor vikt vid design av objektorienterade program. Efter genomgången kurs skall studenten känna till mer sofistikerade koncept och tekniker som är speciellt användbara för att utveckla större programvaruapplikationer. Kursen skall utveckla studentens förmåga att utifrån genomgången teori värdera olika programmerings- och designmässiga kvalitéer, med särskilt avseende på utbyggbarhet, testbarhet, återanvändbarhet och underhåll. Kursen skall även träna upp kompetenserna problemlösning, modellering samt ingenjörsmässighet.

Officiella kursplanen hittar du här.

Lärare

Man ska kontakta Alex för allmäna frågor samt frågor omkring examination. Det är Alex och handledarna som är anvsariga för redovisning av labbarna.

Kursutvärderare

Menu