Hemsidan
Senaste nytt
Föreläsningar
Övningar
Laborationer
Instuderingsfrågor
Examination
Övriga resurser

Ansvarig:
Christer Carlsson

Uppdaterad:
2 Nov, 2015

CHALMERS - Data- och informationsteknik
Data- och informationsteknik


TDA550-Objektorienterad programvaruutveckling IT,fk
Informationen på dessa WWW-sidor hänför sig till
kurstillfället som går höstterminen 2015. 

Föreläsningar: Sker i sal HA4.

(Denna sida är under konstruktion).

    Preliminärt schema

Datum Innehåll Mtrl
 Föreläsning 1     

  Tisdag 3/11
  10-12

  Kursintroduktion.
  Utveckla för förändring.
 
  Vecka 1: Skrien kap 1.
 
  OH-bilder
Föreläsning 2

  Torsdag 5/11
  8-10

 
  Utvecklingsverktyg.
  Gästföreläsare: Andreas Wieden
 
  OH-bilder
Föreläsning 3

  Tisdag 10/11
  10-12

 
  Arvsmekanismen
  Variabler och typer
  Typer och subtyper
 
  Vecka 2: Skrien kap 2.
 
  OH-bilder
Föreläsning 4

  Torsdag 12/11
  8-10

 
  Polymorfism
  Dynamisk bindning
  Inkapsling
  Information hiding
  Access- och mutator-metoder
 
  Vecka 2: Skrien kap 2
 
  OH-bilder
Föreläsning 5

  Tisdag 17/11
  10-12

 
  När skall implementationsarv
  användas ?
 
  Skrien 3.0-3.9
 
  OH-bilder
Föreläsning 6

  Torsdag 19/11
  8-10

 
  Eleganta metoder
  Separation of concern
  Kontraktbaserad design
  Självdokumenterande kod
 
  Skrien 4.0-4.6, 4.9-4.10
 
  OH-bilder
Föreläsning 7

  Tisdag 24/11
  10-12

 
  Muterbara och icke-muterbara klasser
  Delegering
  Gränssnittet för en klass
  metoden equals()
 
  Skrien kapitel 5 och 4.7.
 
  OH-bilder
Föreläsning 8

  Torsdag 26/11
  8-10

 
  Undantag
  Gränsnittet Comparator
  Gränssnittet Comparable
  Designmönstert Strategy
 
  Skrien kapitel 3.10
  samt Exceptions i Javaboken
 
  OH-bilder
Föreläsning 9

  Tisdag 1/12
  10-12

 
  Designmönster
 
  Kapitel 7, 8.0-8.4, 8.6
 (resten av kap 8 och kap 9 rekommenderas)
 
  OH-bilder
Föreläsning 10

  Torsdag 3/12
  8-10

 
  Generiska programenheter
  Samlingar
 
  Kapitel om generiska programenheter och
  Java Collections från läroboken i Java
  och/eller Eck kapitel 10
  och/eller Java Tutorials.
 
  OH-bilder
Föreläsning 11

  Tisdag 8/12
  10-12

 
  Trådar
 
  De delar i respektive kursbok
  som behandlar trådar, samt
  Eck: sect 12.1-4 eller Java Tutorials
 
  OH-bilder
 
  Kodexempel
Föreläsning 12

  Torsdag 10/12
  8-10

 
  Inre klasser, Anonyma klasser,
  Kloning och Javas I/O-ramverk
 
  De delar i respektive kursbok som
  behandlar clone() och inre klasser, eller
  Inside Java Interfaces and Inner Classes
  (sidan 2 och 3).
 
  De delar i respektive kursbok
  som behandlar Javas I/O eller
  Eck kap 11.1-3 eller Java Tutorials
 
  OH-bilder
Föreläsning 13

  Tisdag 15/12
  10-12

  Repetition
 
  OH-bilder
Föreläsning 14

  Torsdag 17/12
  8-10

  UTGÅR