Kontaktinformation

Frågor som relaterar till kursinnehåll och laborationsuppgifter besvaras i första hand av föreläsaren i samband med föreläsningar och konsultationspass. Frågor som rör laborationsuppgifter kan också besvaras av kursassistenter i samband med simuleringsövningar. Frågor som relaterar till bokning av laborationspass besvaras i första hand av laborationschef.

För personliga möten vänligen boka tid via email.

Roger Johansson - examinator och föreläsare

Telefon :   772 5729
Kontor : rum 4468, plan 4, Rännvägen, E-huset
Email : roger@chalmers.se

Ulf Assarsson - föreläsare

Telefon :   772 1775
Kontor : rum 4115, plan 4, Rännvägen, E-huset
Email : uffe@chalmers.se

Daniel Toom - övningsledare

Email : toom@chalmers.se

Johan Olofsson - laborationschef

Email : johaolof@gmail.com