Course material

Kurs bok: (samma som förra året)

[OMSLAG] Introduction to Programming and Object Oriented Design Using Java, 3rd Edition

Jaime Niño, Frederick A. Hosch
ISBN: 978-0-470-12871-8

Säljs på Cremona, 499:-.

Utdelat material samt föreläsningsanteckningar ingår också.

Book's home page

Läsanvisning - Niño, Hosch
Varje kapitel har avsnitt om
Mer detaljer kommer eventuellt senare speciellt för kap 11, 15, 17, 18.
Har du förstått allt kan du hoppa över de större exemplen (kap 3, 8) men det är bra att läsa andras kod också.
kap 1 Dataabstraktion, variabler, tilldelning, uttryck mm
kap 2 Att definiera en klass
kap 3 Ett större exempel
kap 4 Att göra val
kap 5 ingår ej Dock ingår uppräkningstyper (s248-251) som man behöver för lab 4.
(kap 6) ingår ej (Testning ingår enligt det vi gjort på labbar mm)
kap 7 User interface inklusive Scanner, while, har-relation
kap 8 Större exempel, inget nytt Java stoff men det är bra att läsa andras kod som sagt.
kap 9 Interface
kap 10 Arv
kap 11 Abstrakta klasser
(kap 12) ingår ej (men vi har pratat om loopar såklart och om equals men dom gås igenom i en omgivning som vi inte pratat om, se F-ant istället)
kap 13 Fält, ej 13.6.
(kap 14) ingår ej (Sortering kan såklart komma som exempel)
kap 15 Exeptions, endats 15.1 och 15.2 ingår
(kap 16) ingår ej (Strömmar)
kap 17 Swing, GUI, grafik och händelsestyrd programmering
s728: adding a windowListener for the JFrame är ett bra kapitel men inte för det dom gör just där nämligen att applikationen skall terminera när vi stänger fönstret. Det görs enklare som vi sett med "setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);"
s733 sizing components: detta handlar om hur en koponent kan tala om hur stor den är. Vill man styra storleken från klassen som använder komponenten så använder man setSize/setPrefereedSize.
s753 17.5 är ett större exemple som är *-märkt men som ingår, 17.6 och 17.7 ingår,
kap 18 Model-View-Control
kap 19 Rekursion endast tom s 812
Bra bredvidläsningslitteratur
Code Complete by Steve McConnell är en praktisk handbok om mjukvarukonstruktion. Handlar om praktiskt programskrivande, hur man skall koda för att undvika fel mm.
Links
to some other material can be found under "links"

This document was last changed 2012-08-31 klockan 22:24 by Erland Holmström, mail: erland please add @chalmers.se