Java direkt - med Swing

Denna sida innehåller kompletterande material till boken Java direkt, femte upplagan,
Jan Skansholm Studentlitteratur.

Bokens innehåll
Installation
Swing i Applets
Hjälpklasser
Exempel
Lösningar till övningsuppgifter
Hur man skapar en exekverbar fil
Tryckfel

Installation

Här finns anvisningar om hur man laddar ner och installerar Java på sin egen dator.

När man installerat Java behöver man egentligen bara en vanlig  texteditor, som t.ex. Anteckningar i Windows, för att kunna skriva sina program. Om man vill ha en lite "proffsigare" miljö, kan man emellertid installera ett integrerat programutvecklingssystem (Integrated Development Environment, IDE, på engelska). Man kan t.ex. använda jGRASP eller JCreator. Båda kan laddas ner gratis. Ett annat exempel är Sun Java Studio Standard 5.

Swing i Applets

Sun har nu kommit med en ny plug-in-modul som gör det lättare att använda Swing i applets. Man behöver inte längre göra om HTML-koden, utan kan använda en vanlig applet-tag så som visas i boken. Man kan utnyttja klassen JApplet istället för Applet när man konstruerar applets och får då tillgång till alla möjligheter i Swing. Nackdelen är fortfarande att alla användare måste installera Java Plug-in (ca. 12 Mbytes) för att kunna se en applet som konstruerats med klassen JApplet.

Här hittar du ett exempel på en webbsida som använder klassen JApplet.

Hjälpklasser

I boken visas några  hjälpklasser från paketet  extra. Dessa klasser finns i filen extra.jar som du kan ladda ner till din dator.

Exempel

Det finns också några exempel som är hämtade från boken. (Finns även som en zip-fil.)

Lösningar till övningsuppgifter

Här hittar du lösningar till alla övningsuppgifter. (Finns även som en zip-fil.) Det finns en separat mapp för varje kapitel. Filerna är kodade enligt Latin_1, vilket innebär att de svenska bokstäverna ser riktiga ut i Windows och Unix. Om man redigerar filerna med en texteditor i MS-DOS kommer däremot å, ä och ö att ersättas av andra tecken.

Hur man skapar en exekverbar fil

Här hittar du en beskrivning av hur man kan ordna så att det går att starta ett Javaprogram genom att bara dubbelklicka på en fil.
Det finns också praktiska program som man kan använda för att göra detta automatiskt. Ett sådant är Java Launcher.
Vill man kompilera Javabytekoden till "riktig" exekverbar maskinkod kan man t.ex. använda programmet Excelsior Jet.

Tryckfel

Hur noga man än är kan det inte undvikas att det smyger sig in en del tryckfel
Om du hittar några fel så meddela det gärna till