Java direkt - med Swing

Denna sida innehåller kompletterande material till boken Java direkt, tredje och fjärde upplagan,
Jan Skansholm Studentlitteratur.

Installation
Swing i Applets
Hjälpklasser
Exempel
Lösningar till övningsuppgifter
Hur man skapar en exekverbar jar-fil
Tryckfel
Webbsida för den äldre, andra upplagan av boken

Installation

Här finns anvisningar om hur man laddar ner och installerar Java på sin egen dator.

När man installerat Java behöver man egentligen bara en vanlig  texteditor, som t.ex. Anteckningar i Windows, för att kunna skriva sina program. Om man vill ha en lite "proffsigare" miljö, kan man emellertid installera ett integrerat programutvecklingssystem (Integrated Development Environment, IDE, på engelska). Man kan t.ex. använda jGRASP eller JCreator. Båda kan laddas ner gratis. Ett annat exempel är Sun Java Studio Standard 5.

Swing i Applets

Sun har nu kommit med en ny plug-in-modul som gör det lättare att använda Swing i applets. Man behöver inte längre göra om HTML-koden, utan kan använda en vanlig applet-tag så som visas i boken. Man kan utnyttja klassen JApplet istället för Applet när man konstruerar applets och får då tillgång till alla möjligheter i Swing. Nackdelen är fortfarande att alla användare måste installera Java Plug-in (ca. 12 Mbytes) för att kunna se en applet som konstruerats med klassen JApplet.

Här hittar du ett exempel på en webbsida som använder klassen JApplet.

Hjälpklasser

Här finns alla de hjälpklasser - Parse, Std, etc. - som använts i boken och som har placerats i paketet extra. Vill du använda hjälpklasserna så måste du först installera dem. Det gör du på följande sätt:

punkt Ladda ner filen extra.jar till din egen dator. Du kan lägga filen var som helst i filsystemet men låt oss anta att du placerar den i mappen c:\javautil
 
punkt Sätt omgivningsvariabeln CLASSPATH.
Om du kör Windows 95/98 så gör du detta genom att starta en texteditor, t.ex. Anteckningar, och lägga följande rad sist i textfilen c:\AUTOEXEC.BAT
set CLASSPATH=.;c:\javautil\extra.jar
OBS! Glöm inte punkten efter likhetstecknet.


Om du kör Windows XP eller Windows 2000 så gör du detta genom att markera Den här datorn på skrivbordet, trycka ner höger musknapp och välja alternativet Egenskaper. Välj sedan fliken Avancerat  i det fönster som kommer upp. Klicka på knappen Miljövariabler. Markera sedan CLASSPATH och klicka på Redigera om CLASSPATH redan finns eller på Ny om CLASSPATH inte finns. Skriv  in variabelvärdet
.;c:\javautil\extra.jar
OBS! Glöm inte den inledande punkten.

Om du kör Unix skall du istället redigera filen .cshrc (eller motsvarande) och lägga till följande rad sist i filen
setenv CLASSPATH .:/javautil/extra.jar
(Vi antar här att javautil ligger i ditt hemdirectory.)

OBS! Om du använder något integrerat programutvecklingssystem (IDE) för att redigera och kompilera dina Javaprogram kan du, trots att du har satt CLASSPATH enligt ovan,  behöva ange var filen extra.jar finns. Det görs då oftast med hjälp av ett menyalternativ som heter Preferences eller liknande.

punkt Du måste därefter starta om din dator för att det skall fungera.

punkt Vill du se hur klasserna i paketet extra ser ut kan du ladda ner filerna i mappen extraSource. Dessa finns också som en zip-fil.

punkt Det finns också dokumentation för (en del av) klasserna i paketet extra.

Exempel

Det finns också några exempel som är hämtade från boken. (Finns även som en zip-fil.)

Lösningar till övningsuppgifter

Här hittar du lösningar till alla övningsuppgifter. (Finns även som en zip-fil.) Det finns en separat mapp för varje kapitel. Filerna är kodade enligt Latin_1, vilket innebär att de svenska bokstäverna ser riktiga ut i Windows och Unix. Om man redigerar filerna med en texteditor i MS-DOS kommer däremot å, ä och ö att ersättas av andra tecken.

Hur man skapar en exekverbar jar-fil

Här hittar du en beskrivning av hur man kan ordna så att det går att starta ett Javaprogram genom att bara dubbelklicka på en fil.

Tryckfel

Hur noga man än är kan det inte undvikas att det smyger sig in en del tryckfel.  Det finns även en listor med tryckfel till tredje upplagan av boken (upplaga3 tryckning1, upplaga3 tryckning2).
Om du hittar några ytterligare fel så meddela det gärna till