Java direkt. Rättelser till första upplagan tryckning nr 1.

Se även tryckfel i tryckning nummer 2.
sid 7, rad 4: ändra 'konstuera' till 'konstruera'

sid 16, rad 3 ändra 'medoden' till 'metoden'

sid 21, rad 8: ändra 'konstuktorn' till 'konstruktorn'

sid 42, rad -11: ändra 'var vi ..' till 'har vi ..'

sid 70, rad -3: ändra 'klassvariabler' till 'instansvariabler'

sid 73, rad -8: ändra random(x) till random()

sid 82, rad -5: ändra '+ namn +' till '+ s +'

sid 86, rad 17: ändra getFormat(r) till getFormat()

sid 87, rad -15: ändra getFormat(r) till getFormat()

sid 88, rad 1: lägg in följande rad efter rad 1:
 Std.in.skipLine();

sid 91, rad -16: ändra getStaticFormat(r) till getStaticFormat()

sid 92, rad 15: stryk raden
 double tot = 0;

sid 92, rad 21: lägg till raden
 double tot = liter;

sid 95, rad 22: skall vara
 namn = myIn.readLine();

sid 114, rad -14: ändra variablen till variabeln

sid 121, rad 11: ändra 'on k kolumner' till 'och k kolumner'

sid 158, rad 12: ändra till
 add("West", b1); add("North", b2);

sid 172, rad 11: ändra "västeuropeiska" till "romanska och germanska"

sid 173, rad -5 (Som börjar "Vi skall i detta sammanhang ...")
 Detta avsnitt har av misstag dubblerats och finns tidigare i boken.
 Man kan därför stryka t.o.m sid 174 längst ner.

sid 177, rad 13: stryk "som tidigare"

sid 184, rad 12: ändra 'klassvariabeln' till 'instansvariabeln'^M

sid 184, rad -13: ändra 'värdet 4' till 'värdet 5'


sid 207, rad 6: En högerklammer saknas efter denna rad.

sid 240, lägg till 'public' för klasserna Cykel och Motorfordon

sid 245, rad 17: lägg till 'public' först på raden

sid 250, rad 4: lägg till 'public' först på raden

sid 275, rad -13: ändra TimeZone till java.util.TimeZone

sid 279, rad 2: ändra "man namnet" till "med namnet"

sid 306, rad 5: ändra "MinFocusLyssnare" till "MyListener"

sid 334, rad -10: lägg till deklarationen:
 Button infoKnapp = new Button("OK");

sid 339, rad 21: ändra till 
 poäng = 1;

sid 434, rad -9: lägg till
 ta.setEditable(false);

sid 442, rad 3: skall vara
 java TemperaturGivare www.vaeder.se 9963


Denna sida ändrades senast .