Java direkt (andra upplagan)

Denna sida innehåller kompletterande material för dig som använder boken Java direkt, andra upplagan, Jan Skansholm, Studentlitteratur.

Hjälpklasser

Här finns alla de hjälpklasser - ExtendedFrame, Std, etc. - som använts i boken och som har placerats i paketet extra. Observera att nu finns en metod Std.setDos() som man kan använda för att ange om inläsning/utskrift skall ske i ett DOS-fönster eller inte. (Argumentet är av typen boolean). Det finns också en metod Std.reinit() som man kan anropa för att automatiskt byta format och språk i felutskrifter efter att ha ändrat default Locale.

Vill du använda hjälpklasserna så måste du först installera dem. Det gör du på följande sätt:

punkt Ladda ner filen extra.jar till din egen dator. Du kan lägga filen var som helst i filsystemet men låt oss anta att du placerar den i mappen c:\javautil
 
punkt Sätt omgivningsvariabeln CLASSPATH.
Om du kör Windows 95/98 så gör du detta genom att starta en texteditor, t.ex. Anteckningar, och lägga följande rad sist i textfilen c:\AUTOEXEC.BAT
set CLASSPATH=.;c:\javautil\extra.jar

Om du kör Windows 2000 så gör du detta genom att på Programmenyn välja Inställningar->Kontrollpanelen. Klicka sedan på mappen System och välj fliken Avancerat  i det fönster som kommer upp. Klicka på Miljövariabler. Markera sedan CLASSPATH och klicka på Redigera om CLASSPATH redan finns eller på Ny om CLASSPATH inte finns. Skriv  in variabelvärdet  .;c:\javautil\extra.jar

Om du kör Unix skall du istället redigera filen .cshrc (eller motsvarande) och lägga till följande rad sist i filen
setenv CLASSPATH .:/javautil/extra.jar
(Vi antar här att javautil ligger i ditt hemdirectory.)

punkt Du måste därefter starta om din dator för att det skall fungera.

punkt Vill du se hur klasserna i paketet extra ser ut kan du ladda ner filerna i mappen extraSource. Dessa finns också som en zip-fil.

punkt Det finns också dokumentation för (en del av) klasserna i paketet extra.

 

Exempel

Det finns också några exempel som är hämtade från boken.

 

Lösningar till övningsuppgifter

Här hittar du lösningar till alla övningsuppgifter. (Finns även som en zip-fil för Windows.) Det finns en separat mapp för varje kapitel. Filerna är kodade enligt Latin_1, vilket innebär att de svenska bokstäverna ser riktiga ut i Windows och Unix. Om man redigerar filerna med en texteditor i MS-DOS kommer däremot å, ä och ö att ersättas av andra tecken.

Filerna finns i den form som är vanlig i Windows och MS-DOS. Detta innebär att varje rad avslutas med de två tecknen "carriage return" och "line feed".

 

Tryckfel

Hur noga man än är kan det inte undvikas att det smyger sig in en del tryckfel. 
Här hittar du rättelser till den andra upplagan av boken.
Här hittar du rättelser till tidigare tryckningar av boken.
Om du hittar några fel som inte finns i listan så meddela det gärna till