Java direkt. Rättelser till åttonde upplagan tryckning nr 1.

(En förklaring: rad n betyder från toppen på sidan och rad -n betyder n:te raden nerifrån)
 

Ånnu har inga tryckfel påträffats.