Min första applet.

Appleten syns bara om Java Plug-in är installerad.
Hämta Java Plug-in.