För att man skall kunna se texten i appleten måste Java Plug-in vara installerad.

Du kan hämta Java Plug-in här.