INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Objektorienterad programmering

Tentamina

2018/2019

Exempeltenta: Tes (Acrobat(*.pdf) [ 25K]) Lösningsförslag (Acrobat(*.pdf) [ 14K])

2019/2020

Läsanvisningar och tentamenskrav (Acrobat(*.pdf) [ 25K])

Tentamenshjälpmedel (Acrobat(*.pdf) [ 32K])
En aktualiserad version delas ut av skrivningsvakten. Tag alltså ej med egen utskrift av denna.

Kommande tentamenstillfällen: Se Chalmers studieportal.

Tentamensgranskning: Tis 12/11 2019 15.00-15.30 samt Ons 13/11 2019 15.00-15.30.
Rum 427 plan 4 i hus Jupiter, Campus Lindholmen.
Skrivningarna finns hos DIT:s studieexpedition i Jupiter plan 4 efter det andra granskningstillfället.

[Kursens startsida] [Aktuellt] [Föreläsningar] [Laborationer]


Chalmers Lindholmen, Box 8873, 402 72 Göteborg, tel 031-772 10 00 (vxl), 
Besöksadress Hörselgången 11 (hus JUPITER).
Senast ändrad 2019-11-11 av Uno Holmer.