INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Objektorienterad programmering

OH-bilder och exempel från föreläsningarna

Datum Innehåll Mtrl
 Föreläsning 1

 V.36 Mån

 Introduktion till kursen och OOP.  PPT  PDF
 Föreläsning 2

 V.36 Ons

 Objekt och klass, instansvariabler, konstruktorer och metoder.  PPT  PDF
 Föreläsning 3

 V.37 Mån

 Objektinteraktion, objektsamlingar.  PPT  PDF
 Föreläsning 4

 V.37 Ons

 Objektsamlingar forts., iteratorer, fält  PPT  PDF
 Föreläsning 5

 V.38 Mån

 Associativa objektsamlingar och mängder, likhet och identitet, klassvariabler, konstanter.  PPT  PDF
 Föreläsning 6

 V.38 Ons

 Testning, enhetstestning, regressionstestning, JUnit, testautomatisering, avlusning.  PPT  PDF  ZIP 
 Föreläsning 7

 V.39 Mån

 Dokumentation av program, JavaDoc, kompilering, modularisering av program.  PPT  PDF  ZIP 
 Föreläsning 8

 V.39 Ons

 Designprinciper, koppling, kohesion och refaktorering.  PPT  PDF
 Föreläsning 9

 V.40 Mån

 Arv, subtypning, substitutionsprincipen.  PPT  PDF
 Föreläsning 10

 V.40 Ons

 Polymorfism, statisk och dynamisk typ, dynamisk bindning.  PPT  PDF  ZIP 
 Föreläsning 11

 V.41 Mån

 Abstrakta klasser och gränssnitt.  PPT  PDF
 Föreläsning 12

 V.41 Ons

 Kopiering av objekt, grund och djup kopiering.  PPT  PDF  ZIP 
 Föreläsning 13

 V.42 Mån

 Strukturerad felhantering, undantag.  PPT  PDF  ZIP 
 Föreläsning 14

 V.42 Ons

 Likhets- och jämförelseoperationer för objekt, hashfunktioner.  PPT  PDF  ZIP 

[Kursens startsida] [Aktuellt] [Laborationer] [Tentamina]


Chalmers Lindholmen, Box 8873, 402 72 Göteborg, tel 031-772 10 00 (vxl), 
Besöksadress Hörselgången 11 (hus JUPITER).
Senast ändrad 2019-10-11 av Uno Holmer.