INSTITUTIONEN FÖR DATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK

Objektorienterad programmering

Kursbeteckning DAT050
Poäng 7.5
Program DAI2
Läsår 2019/2020, lp 1
Examinator Uno Holmer
Övningsledare Se kurs-PM
Kurslitteratur Barnes, Kölling, Objects first with Java, 6:e upplagan, Pearson, 2016.
ISBN (Global Edition) 978-1-292-15904-1
Även 5:e upplagan, Prentice Hall, 2012 ISBN 978-013-283554-1 kan användas.
Hemsida för kursboken och utvecklingsmiljön BlueJ
Kurs PM Allt om årets kurs Acrobat (*.pdf)
Redovisningar Fire-systemet för redovisning av laborationer.
Kursrepresentanter Anton Ekman antonekman99 'at' hotmail.com
Adrian Håkansson adrianhakansson99 'at' gmail.com
Laura Joaniquina Caceres l.noemi.j 'at' gmail.com
Ashor Khizeran ashor 'at' student.chalmers.se
Samuel Leckborn Samuel.marwin 'at' hotmail.com

[Aktuellt] [Föreläsningar] [Laborationer] [Tentamina]


Campus Lindholmen, Box 8873, 402 72 Göteborg, tel 031-772 10 00 (vxl), 
Besöksadress Hörselgången 11 (hus JUPITER).
Senast ändrad 2019-08-26 av Uno Holmer.