Programmering för Naturvetare, vt-95
Institutionen för Datavetenskap

Laboration 6

I denna laboration finns det två uppgifter som du kan välja mellan:

Laboration 6a: en telefonkatalog

Laborationen går ut på att implementera en typ för tabeller, dels m h a fält och dels m h a binära sökträd, samt ett enkelt interaktivt program som använder en tabell.

Syftet med denna laboration är

Det finns ett separat lab-PM för laboration 6a som beskriver uppgiften mer i detalj.

Laboration 6b: spelet Master Mind

I denna laboration får ni implementera spelet Master Mind. Spelet går (liksom spelet Hi-Lo) ut på att den ena spelaren tänker ut en hemlig kod, som motspelaren sedan ska gissa fram sig till. Som svar på varje gissning får motspelaren en ledtråd med vars hjälp han/hon kan ringa in det rätta svaret.

I er implementering ska en människa spela mot datorn. Datorn ska kunna spela båda rollerna (dvs både kunna tänka ut en kod som den mänskliga spelaren ska lista ut och kunna lista ut den kod som en mänsklig spelare har valt ut.

Denna laboration ger övning i

Det finns ett separat lab-PM för laboration 6b som beskriver uppgiften mer i detalj.
Last changed: 4 Oct 1995 17:43
Thomas Hallgren
Involuntary disclaimer