Kompilatorkonstruktion, våren 2001

CTH: TDA 280 (4.0p)
GU: INN 300 (5p)

Välkommen Lärare Kurslitteratur Veckoschema Kompilatorprojekt Elrapport Leksaker Länkar

Tentaresultat

Nedan visas histogram över poängfördelningen på tentan 2001-03-08.

Summa

1 1 4 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Uppgift 1

1 1 1 4 5 2 11
1 2 3 4 5 6 7 8

Uppgift 2

1 1 4 1 1 5 3 5 3 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Uppgift 3

1 1 1 5 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uppgift 4

2 2 1 5 6 9
2 3 4 5 6 7 8

Uppgift 5

8 7 1 9
0 1 2 3 4 5

Uppgift 6

5 1 2 2 4 5 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uppgift 7

7 5 4 1 3 3 1 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ändrad senast Wednesday 2001-04-25 kl 16:53

Thomas Hallgren
Institutionen för Datavetenskap
Chalmers Tekniska Högskola
[ Valid HTML? | Check Links ]